Autor: ‘Vladimír Bačišin’

Neznáme stránky menovej politiky inflačného cielenia

Za posledných tridsať rokov ekonomickému poklesu a recesii vždy predchádzal prudký rast inflácie. Ekonomickému rastu vždy predchádzal pokles úrokových mier

19. januára 2008 

Joseph Stiglitz tvrdí, že HDP, ktorý sa najčastejšie používa ako ekonomický indikátor, nie je dokonalý

Laureát Nobelovej ceny za ekonómiu za rok 2001 sa stal šéfom skupiny expertov, ktorí sa budú zaoberať vypracovaním novej metódy hodnotenia stavu ekonomiky, do ktorej by mali byť zahrnuté pohľady

18. januára 2008 

Aký bol vývoj krízy likvidity spôsobenej hypotékami?

Celkové straty finančného sektora sa odhadujú na 300 až 400 miliárd USD

3. januára 2008 

Úloha ekonómie v spoločnosti /6/

Na každom americkom ministerstve, ktoré hrá relevantnú úlohu v hospodárskej politike, existuje funkcia hlavného ekonóma

28. decembra 2007 

Senát žiada vysvetlenie ministra Paulsona

Goldman Sachs sa hral s dlhopismi, ktoré vydával

9. decembra 2007 

Úloha ekonómie v spoločnosti (4)

Sú finančné trhy potrebné kvôli tomu, že vďaka nim rastie ekonomika? Jednou z odpovedí na túto otázku môže byť to, že čím viac je finančných trhov, tým viac sú rozvinuté, a tým sú lacnejšie voľné finančné zdroje, ktoré sa alokujú na kapitálovom trhu

29. novembra 2007 

Samotná konštrukcia bývalého režimu bola nesprávna a utopická

O zhodnotenie udalostí spred osemnástich rokov sme požiadali Ruslana Grinberga, riaditeľa Ekonomického ústavu Ruskej akadémie vied a dlhoročného spolupracovníka M. Gorbačova

28. novembra 2007 

Najväčšia ruská banka sa pripravuje na Londýn

Kontrolný balík vlastní ruská centrálna banka, západní investori kontrolujú asi 26 % akcií Sberbank

17. novembra 2007 

MMF hovorí o riziku pádu amerického dolára

Ak americký dolár klesne, bude to výhodné predovšetkým pre USA. Oslabenie národnej meny bude viesť k zvýšeniu konkurencieschopnosti amerických tovarov a služieb

1. novembra 2007 

Skončil sa konkurz Jukosu

Bankrot sa začal 1. augusta 2006 a správcom konkurznej podstaty bol menovaný vtedajší nútený správca firmy Eduard Regbun

29. októbra 2007 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 11. 2020

USD 1,187 0,004
CZK 26,258 0,053
GBP 0,890 0,001
HUF 361,350 1,140
CAD 1,550 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS