Autor: ‘Vitárius Ľudovít’

JEREMIE, možnosť spolufinancovania inovatívnych podnikov

JEREMIE (Joint European Rescources for Micro and Medium Enterprises – Spoločné európske zdroje pre malé a stredné podniky)

27. októbra 2010 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

16. 4. 2021

USD 1,199 0,002
CZK 25,927 0,015
GBP 0,868 0,000
HUF 361,100 2,170
CAD 1,499 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS