Autor: ‘Vitárius Ľudovít’

JEREMIE, možnosť spolufinancovania inovatívnych podnikov

JEREMIE (Joint European Rescources for Micro and Medium Enterprises – Spoločné európske zdroje pre malé a stredné podniky)

27. októbra 2010 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 7. 2024

USD 1,086 0,003
CZK 25,362 0,131
GBP 0,841 0,001
HUF 390,430 0,700
CAD 1,494 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS