Autor: ‘Vera Kuznecova’

Premiér so zvláštnymi úlohami

Viktor Zubkov sa vybral na Slovensko za Jukosom

7. apríla 2008 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

6. 5. 2021

USD 1,206 0,006
CZK 25,847 0,022
GBP 0,867 0,004
HUF 358,180 1,470
CAD 1,476 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS