Autor: ‘Šujan Rudolf’

Ochrana vkladov v bankách na Slovensku sa koncom roka 2010 mení

V prípade neschopnosti banky vyplácať vklady Fond ochrany vkladov poskytne v súhrne jednému vkladateľovi v tejto banke náhradu vo výške nedostupného vkladu, najviac však vo výške 100 000 eur.

31. decembra 2010 

FOV bilancuje svoju činnosť v roku 2009, legislatívne zmeny v roku 2010

FOV bol v roku 2009, a aj v súčasností naďalej je, účastníkom ešte troch konkurzných konaní z titulu vyplácania náhrad v rokoch 2000-2004
Pre FOV a systém ochrany vkladov na Slovensku bol rok 2009 významný aj v legislatívnej oblasti.

15. marca 2010 

Ochrana vkladov

Upozornenie na informačnú povinnosť právnických osôb (obchodných spoločností)

11. marca 2009 

Ochrana vkladov na Slovensku

Prezident Ivan Gašparovič podpísal novelu zákona o ochrane vkladov.
Zákon nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia, t.j. dňom 1.11.2008.

5. novembra 2008 

Zvýšia sa garancie vkladov v slovenských bankách ?

Spýtali sme sa pána Rudolfa Šujana,
predsedu Prezídia Fondu ochrany vkladov

6. októbra 2008 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 4. 2021

USD 1,196 0,007
CZK 25,929 0,087
GBP 0,869 0,002
HUF 358,610 0,830
CAD 1,503 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS