Autor: ‘Stirling Chris’

Nové kapacity na Blízkom východe ohrozujú európske chemické spoločnosti

V Európskej únii je chemický priemysel tretím najväčším priemyselným odvetvím. Napriek tomu zaznamenáva spomalenie inovácií v dôsledku vysokého stupňa regulácie, ako aj ťažkosti pri získavaní dostatočne kvalifikovaných odborníkov. Okrem toho je európsky trh značne členitý a zrelý na konsolidáciu, konštatuje analýza KPMG

11. januára 2009 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS