Autor: ‘Stirling Chris’

Nové kapacity na Blízkom východe ohrozujú európske chemické spoločnosti

V Európskej únii je chemický priemysel tretím najväčším priemyselným odvetvím. Napriek tomu zaznamenáva spomalenie inovácií v dôsledku vysokého stupňa regulácie, ako aj ťažkosti pri získavaní dostatočne kvalifikovaných odborníkov. Okrem toho je európsky trh značne členitý a zrelý na konsolidáciu, konštatuje analýza KPMG

11. januára 2009 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

16. 4. 2021

USD 1,199 0,002
CZK 25,927 0,015
GBP 0,868 0,000
HUF 361,100 2,170
CAD 1,499 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS