Autor: ‘SITA’

Malým a stredným podnikom sa otvára ľahšia cesta na pomoc v čase koronakrízy

Výbor Európskeho parlamentu pre priemysel a energetiku v utorok veľkou väčšinou schválil vytvorenie Nástroja na podporu platobnej schopnosti firiem oslabenej v dôsledku koronakrízy

2. septembra 2020 

Neplatenie poistného zo strany nemocníc je z krajín V4 charakteristické len pre Slovensko

Ostatné krajiny V4 aj ďalšie okolité krajiny Európskej únie potvrdili nulovú toleranciu štátu k porušovaniu zákona vo sfére plnenia odvodových povinností.

2. septembra 2020 

Po skončení splátkového moratória bude mať problémy so splácaním 9 % domácností

Väčšina slovenských domácností však očakáva, že bude schopná po skončení odkladu splátok úverov opäť splácať svoje záväzky

26. augusta 2020 

Rozpočtová rada zmiernila odhad tohtoročného deficitu na 8,8 % HDP

Zníženie odhadovaného deficitu je podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť spôsobené najmä vyšším výnosom daňových a odvodových príjmov v dôsledku lepšieho vývoja spotreby a stabilizáciou na trhu práce.

25. augusta 2020 

NBS rozhodla o mimoriadnom odpustení ročných príspevkov na prvý polrok 2021, ich celková výška je takmer 7,5 mil. eur

Účelom je zmiernenie negatívnych dopadov pandémie COVID-19.

25. augusta 2020 

Výkon administratívnej finančnej kontroly sa má od marca budúceho roka zefektívniť

Novela zákona o finančnej kontrole a audite má totiž umožniť vykonávanie finančnej kontroly na primeranej vzorke výdavkov týkajúcich sa finančnej operácie alebo jej časti.

25. augusta 2020 

Union zaplatí kardiológom monitorovanie pacientov cez smartfóny

Kontrola poistencov s implantovanými kardiálnymi prístrojmi

25. augusta 2020 

Rezort zdravotníctva chce zlepšiť efektívnosť vynakladania zdrojov na lieky

Ministerstvo plánuje zvýšiť spoľahlivosť informácií o lieku predkladaných držiteľmi registrácie lieku.

24. augusta 2020 

Recesia sa podľa 35 % amerických ekonómov v krajine skončí v tomto roku

Ukončenie recesie v budúcom roku očakáva 34 percent ekonómov.

24. augusta 2020 

Komisia navrhuje poskytnúť SR v rámci nástroja SURE na zachovanie zamestnanosti až 631 mil. eur

Komisia spolu navrhuje poskytnúť až 81,4 miliárd eur pre 15 členských štátov.

24. augusta 2020 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 9. 2020

USD 1,169 0,005
CZK 26,965 0,042
GBP 0,919 0,001
HUF 365,010 2,960
CAD 1,559 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS