Autor: ‘SCB – Slovak Credit Bureau’

Municipality neprestávajú šetriť a prispôsobujú objem výdavkov svojim príjmom

Analýza vývoja objemu a štruktúry celkových príjmov, celkových výdavkov
a salda rozpočtu municipalít

10. februára 2012 

CRIF získal licenciu na ratingové hodnotenie firiem

Spoločnosť CRIF, jeden z najväčších prevádzkovateľov úverových registrov na svete a materská spoločnosť SCB – Slovak Credit Bureau, oznámila, že obdržala registráciu ratingovej agentúry.

24. januára 2012 

Stredné hodnoty finančných ukazovateľov ekonomických činností v SR za rok 2010

Vydanie 18. ročníka odbornej publikácie

21. decembra 2011 

Porovnanie výšky a štruktúry príjmov a výdavkov municipalít za prvý polrok 2010 a 2009

Vývoj výšky príjmov a výdavkov municipalít a ich štruktúry za prvý polrok 2010, uskutočnila spoločnosť SCB analýzu, ktorá porovnáva údaje s výškou a štruktúrou príjmov a výdavkov municipalít za prvý polrok 2009.

17. novembra 2010 ,

Banky a exekútori budú komunikovať elektronicky

Rýchlejšiu vymožiteľnosť práva a nižšie náklady prinesie vzájomná elektronická komunikácia medzi bankami a súdnymi exekútormi.

28. júla 2010 

Analýza počtu bankrotov a neuhradených záväzkov

Nárast počtu bankrotov a neuhradených záväzkov pokračuje aj v prvom kvartáli roku 2010

17. mája 2010 ,


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

6. 5. 2021

USD 1,206 0,006
CZK 25,847 0,022
GBP 0,867 0,004
HUF 358,180 1,470
CAD 1,476 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS