Autor: ‘SAV’

Bude ďalší ropný šok?

Raketový skok cien ropy na svetových trhoch vyvoláva veľké obavy z ďalšieho rastu cien čierneho zlata.

18. marca 2011 ,

Pozvánka na vedeckú konferenciu – Regionálne disparity v SR ako objekt empirickej analýzy

Konferenciu organizuje Ekonomický ústav SAV a Katedra regionálneho rozvoja a verejnej
správy Ekonomickej fakulty univerzity Mateja Bela, je podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja

28. októbra 2009 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

16. 4. 2021

USD 1,199 0,002
CZK 25,927 0,015
GBP 0,868 0,000
HUF 361,100 2,170
CAD 1,499 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS