Autor: ‘Peter Szovics’

Pozície a platy vyžadované vo finančnom sektore

Smerovanie zamestnanosti vo finančnom sektore v uplynulých rokoch poznačila hospodárska kríza

28. októbra 2011 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

16. 4. 2021

USD 1,199 0,002
CZK 25,927 0,015
GBP 0,868 0,000
HUF 361,100 2,170
CAD 1,499 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS