Autor: ‘Pavelka Ľuboš’

Manažment krátkodobých obchodných pohľadávok a ich financovanie formou faktoringu

Faktoring predstavuje priebežné odkupovanie obchodných pohľadávok
s lehotou splatnosti minimálne 14 a maximálne 180 dní

8. marca 2009 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

16. 4. 2021

USD 1,199 0,002
CZK 25,927 0,015
GBP 0,868 0,000
HUF 361,100 2,170
CAD 1,499 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS