Autor: ‘Pavelka Ľuboš’

Manažment krátkodobých obchodných pohľadávok a ich financovanie formou faktoringu

Faktoring predstavuje priebežné odkupovanie obchodných pohľadávok
s lehotou splatnosti minimálne 14 a maximálne 180 dní

8. marca 2009 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS