Autor: ‘Palčák Ľubomír’

Meranie a žiaduce smery vývoja dopravnej náročnosti

Biela kniha EU Európska dopravná politika do r. 2010 definuje na základe doterajšieho nepriaznivého vývoja v sektore dopravy potrebu zmeniť – oddeliť trend prepravnej náročnosti od rastu HDP v záujme trvalo udržatelného rozvoja.

18. apríla 2009 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS