Autor: ‘Miroslava Szarková’

Syndróm vyhorenia v práci finančného mamažera

Kríza, ktorej zdrojom bol svet mala a má dopad aj na svet práce, obsah pracovných činností a v súvislosti s tým aj na psychiku ľudí, zamestnancov, manažérov.

26. júla 2012 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

16. 4. 2021

USD 1,199 0,002
CZK 25,927 0,015
GBP 0,868 0,000
HUF 361,100 2,170
CAD 1,499 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS