Autor: ‘Miroslava Szarková’

Syndróm vyhorenia v práci finančného mamažera

Kríza, ktorej zdrojom bol svet mala a má dopad aj na svet práce, obsah pracovných činností a v súvislosti s tým aj na psychiku ľudí, zamestnancov, manažérov.

26. júla 2012 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 7. 2024

USD 1,089 0,000
CZK 25,231 0,030
GBP 0,842 0,001
HUF 389,730 1,170
CAD 1,497 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS