Autor: ‘Miroslav Galamboš’

Profini prináša rozhovor s viceprezidentom SAF Miroslavom Galambošom na margo veľmi užitočného brainstormingu

Pod záštitou predsedu Parlamentného výboru pre financie, rozpočet a menu a v úzkej spolupráci s Ministerstvom financií sa podarilo zabezpečiť účasť absolútnej špičky odborníkov, ktorí sa zúčastňujú procesu prípravy a schvaľovania zákonov v oblasti účtovnej a daňovej legislatívy

23. júla 2008 ,

Aktuálnym problémom daňovej legislatívy je novela zákona o DPH

Prioritou SAF je jednoznačnosť a racionálnosť uplatňovania ekonomických zákonov

12. októbra 2004 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 7. 2024

USD 1,089 0,000
CZK 25,231 0,030
GBP 0,842 0,001
HUF 389,730 1,170
CAD 1,497 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS