Autor: ‘Miroslav Galamboš’

Profini prináša rozhovor s viceprezidentom SAF Miroslavom Galambošom na margo veľmi užitočného brainstormingu

Pod záštitou predsedu Parlamentného výboru pre financie, rozpočet a menu a v úzkej spolupráci s Ministerstvom financií sa podarilo zabezpečiť účasť absolútnej špičky odborníkov, ktorí sa zúčastňujú procesu prípravy a schvaľovania zákonov v oblasti účtovnej a daňovej legislatívy

23. júla 2008 ,

Aktuálnym problémom daňovej legislatívy je novela zákona o DPH

Prioritou SAF je jednoznačnosť a racionálnosť uplatňovania ekonomických zákonov

12. októbra 2004 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

16. 4. 2021

USD 1,199 0,002
CZK 25,927 0,015
GBP 0,868 0,000
HUF 361,100 2,170
CAD 1,499 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS