Autor: ‘Ministerstvo hospodárstva SR’

Správy o stave podnikateľského prostredia v SR

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ju predkladá na Úrad vlády SR každoročne do konca marca.

12. apríla 2021 

Európske programy pre výskum, vývoj a inovácie

Podnikateľské a inovačné centrum Bratislava organizuje seminár na podporu aplikovaného výskumu, vývoja technológií a ich implementáciu v inovačnom procese.

8. septembra 2011 

Projekt SINGAPUR

MH SR zanalyzovalo administratívne zaťaženie podnikateľov na Slovensku a dospelo k závratným výsledkom

7. júna 2011 

Slovensko je krajina s potenciálom v oblasti vedy a výskumu

Slovensko je krajina s potenciálom v oblasti vedy a výskumu založenom nielen na tradícii, ale aj na ľudskom potenciáli. Konštatoval to Charles Wessner, riaditeľ pre technológie, inovácie a podnikanie z Národnej akadémie USA na rokovaniach s ekonomickými expertmi Slovenska na pôde MH SR. Svetovo uznávaný expert v oblasti transferu technológii vyzdvihol nutnosť prepojenia vedy a výskumu s reálnou ekonomikou.

29. marca 2011 

Medzinárodné organizácie a renomované ratingové agentúry vysoko hodnotia ekonomiku Slovenska

Ministerstvo hospodárstva SR a Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) jednoznačne odmietajú tendenčné tvrdenia na margo podnikateľského prostredia na Slovensku.

19. februára 2010 

Európsky prieskum cien vybraných výrobkov preukázal, že sú na úrovni európskeho priemeru

Európske spotrebiteľské centrum v SR zriadené pri Ministerstve hospodárstva SR sa zapojilo v rámci siete Európskych spotrebiteľských centier (ECC-Net) do prieskumu cien vo vybraných obchodoch. Spoločný prieskum sa uskutočnil pod vedením Európskeho spotrebiteľského centra v Luxemburgu za asistencie centier z Rakúska a Írska v máji 2009.

22. júla 2009 

Znižovanie administratívneho zaťaženia v ďalšej fáze

Akčný program znižovania administratívneho zaťaženia v gescii Ministerstva hospodárstva SR, ktorého cieľom je zníženie administratívneho zaťaženia podnikateľského prostredia sa presúva do ďalšej fázy.

22. júla 2009 

Veľkí zahraniční investori zatiaľ neplánujú prepúšťanie

Ako vyplýva z údajov zverejnených Ministerstvom hospodárstva SR (MH), spoločnosti Samsung Galanta, Kia Motors Slovakia, Mobis Slovakia, Sony Slovakia a Volkswagen Slovakia doteraz nenahlásili rezortu hromadné znižovanie stavu pracovníkov.

2. júla 2009 

Konferencia „Perspektívy podnikania v Indii“

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) a Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave si Vás dovoľujú pozvať na 1. vedecko-podnikateľskú konferenciu s medzinárodnou účasťou „Perspektívy podnikania v Indii: Pomoc slovenským podnikateľom pri vstupe na indický trh“. Konferencia sa uskutoční v utorok 23. júna 2009 v Bratislave v priestoroch Hotela Apollo.

26. mája 2009 

Pripravuje sa tretia konferencia REACH

Výzvy a aktuálne problémy podnikateľov rôznych odvetví priemyslu, s ktorými sú konfrontovaní po nadobudnutí účinnosti nariadenia REACH, budú obsahom konferencie, ktorá sa v dňoch 25. – 26. júna 2009 uskutoční už po tretíkrát pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR v jeho priestoroch.

20. mája 2009 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 7. 2022

USD 1,043 0,004
CZK 24,753 0,014
GBP 0,866 0,008
HUF 401,110 4,070
CAD 1,349 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS