Autor: ‘Májková Monika’

Podpora pre malé a stredné podniky v podmienkach SR

Európska regionálna politika umožňuje použitie viac ako 35 % rozpočtu Európskej únie, ktorý prichádza najmä z bohatších členských štátov

27. augusta 2008 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 4. 2021

USD 1,196 0,007
CZK 25,929 0,087
GBP 0,869 0,002
HUF 358,610 0,830
CAD 1,503 0,002

SPOLUPRÁCA




SSDS

SAF

ReFIS