Autor: ‘Kristína Félová’

Do štátnej pokladnice má pribudnúť šesť miliárd korún

Rozhodnutie vlády vyvolalo rozporné reakcie politických i ekonomických kruhov.

30. augusta 2002 ,

Štátne záruky problém zadlženosti iba odsúvajú

Za posledných dvanásť rokov prispel každý občan SR na štátne záruky na úvery štátnych, ale v hojnom počte aj súkromných firiem, takmer 50 tisíc korunami.

1. júla 2002 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

16. 4. 2021

USD 1,199 0,002
CZK 25,927 0,015
GBP 0,868 0,000
HUF 361,100 2,170
CAD 1,499 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS