Autor: ‘Katarína Mikovínyová’

Vybrané pravidlá obchodovania v rámci jednotného trhu

Nový systém platieb pri dani z pridanej hodnoty po vstupe SR do EÚ

8. februára 2005 ,


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS