Autor: ‘Katarína Mikovínyová’

Vybrané pravidlá obchodovania v rámci jednotného trhu

Nový systém platieb pri dani z pridanej hodnoty po vstupe SR do EÚ

8. februára 2005 ,


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 4. 2021

USD 1,196 0,007
CZK 25,929 0,087
GBP 0,869 0,002
HUF 358,610 0,830
CAD 1,503 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS