Autor: ‘Ivana Dubová’

Veľkí často nerešpektujú malých akcionárov

Na reguláciu chýbal adekvátny právny rámec, ktorý by upravoval práva všetkých vlastníkov a najmä efektívne chránil práva vlastníkov minoritných

22. novembra 2002 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 4. 2021

USD 1,196 0,007
CZK 25,929 0,087
GBP 0,869 0,002
HUF 358,610 0,830
CAD 1,503 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS