Autor: ‘Ivana Dubová’

Veľkí často nerešpektujú malých akcionárov

Na reguláciu chýbal adekvátny právny rámec, ktorý by upravoval práva všetkých vlastníkov a najmä efektívne chránil práva vlastníkov minoritných

22. novembra 2002 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS