Autor: ‘HVB Bank Slovakia’

Investície nahradia spotrebu ako motor rastu v strednej a východnej Európe

Súkromná spotreba bola hlavnou oporou ekonomického rastu v roku 2003, investície budú motorom rastu v pristupujúcich krajinách v rokoch nasledujúcich

7. februára 2004 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 7. 2024

USD 1,086 0,003
CZK 25,362 0,131
GBP 0,841 0,001
HUF 390,430 0,700
CAD 1,494 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS