Autor: ‘HVB Bank Slovakia’

Investície nahradia spotrebu ako motor rastu v strednej a východnej Európe

Súkromná spotreba bola hlavnou oporou ekonomického rastu v roku 2003, investície budú motorom rastu v pristupujúcich krajinách v rokoch nasledujúcich

7. februára 2004 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

16. 4. 2021

USD 1,199 0,002
CZK 25,927 0,015
GBP 0,868 0,000
HUF 361,100 2,170
CAD 1,499 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS