Autor: ‘Hozlárová Zuzana’

Nové pravidlá pre trh s vojenským materiálom

Je nutné stále vylepšovať a spriehľadňovať legislatívu v oblasti trhu s vojenským materiálom

16. júla 2010 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 4. 2021

USD 1,196 0,007
CZK 25,929 0,087
GBP 0,869 0,002
HUF 358,610 0,830
CAD 1,503 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS