Autor: ‘Hozlárová Zuzana’

Nové pravidlá pre trh s vojenským materiálom

Je nutné stále vylepšovať a spriehľadňovať legislatívu v oblasti trhu s vojenským materiálom

16. júla 2010 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 7. 2024

USD 1,091 0,002
CZK 25,422 0,081
GBP 0,840 0,000
HUF 391,480 0,420
CAD 1,488 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS