Autor: ‘Habánik Jozef’

Transfer vedomostného a výskumného potenciálu

Naša ekonomika zatiaľ v legislatívnej podobe nemá prijatý predpis alebo nástroj na cielenú stimuláciu podpory výskumu a vývoja pre potreby a požiadavky podnikateľskej sféry

25. septembra 2008 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 1. 2021

USD 1,206 0,006
CZK 26,185 0,022
GBP 0,891 0,001
HUF 360,390 0,400
CAD 1,541 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS