Autor: ‘Habánik Jozef’

Transfer vedomostného a výskumného potenciálu

Naša ekonomika zatiaľ v legislatívnej podobe nemá prijatý predpis alebo nástroj na cielenú stimuláciu podpory výskumu a vývoja pre potreby a požiadavky podnikateľskej sféry

25. septembra 2008 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS