Autor: ‘Habánik Jozef’

Transfer vedomostného a výskumného potenciálu

Naša ekonomika zatiaľ v legislatívnej podobe nemá prijatý predpis alebo nástroj na cielenú stimuláciu podpory výskumu a vývoja pre potreby a požiadavky podnikateľskej sféry

25. septembra 2008 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

16. 4. 2021

USD 1,199 0,002
CZK 25,927 0,015
GBP 0,868 0,000
HUF 361,100 2,170
CAD 1,499 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS