Autor: ‘Grinberg Ruslan S.’

Ako vnímať súčasnú svetovú ekonomickú a finančnú krízu

Skladba síl vo svetovej ekonomike sa nezmení – bude v nej dominovať Európa, USA a Čína

6. apríla 2009 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS