Autor: ‘Grinberg Ruslan S.’

Ako vnímať súčasnú svetovú ekonomickú a finančnú krízu

Skladba síl vo svetovej ekonomike sa nezmení – bude v nej dominovať Európa, USA a Čína

6. apríla 2009 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 9. 2020

USD 1,174 0,005
CZK 27,007 0,027
GBP 0,917 0,001
HUF 362,050 1,030
CAD 1,563 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS