Autor: ‘Ďurka Peter’

Model dovozu tovarov a služieb do Slovenskej Republiky

Dovoz tovarov a služieb odráža úroveň kúpyschopného obyvateľstva a jeho rast naznačuje vyššiu spotrebu obyvateľstva

8. októbra 2009 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

13. 4. 2021

USD 1,190 0,001
CZK 26,016 0,015
GBP 0,867 0,002
HUF 359,440 3,010
CAD 1,501 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS