Autor: ‘Chajdiak Jozef’

Úloha dnešného dňa pre Sčítanie 2011: zber úplných sčítacích formulárov od obyvateľov

Čím bude viac neodovzdaných formulárov, t.j. menej sčítaných obyvateľov, tým nižšia bude úspešnosť sčítania, tým zložitejšie bude použitie výsledkov sčítania pre riadiacu prácu v národnom hospodárstve ….

26. mája 2011 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

13. 4. 2021

USD 1,190 0,001
CZK 26,016 0,015
GBP 0,867 0,002
HUF 359,440 3,010
CAD 1,501 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS