ČLÁNOK
Stavebná produkcia vo februári 2015
13. apríla 2015

 V porovnaní s februárom 2014 zvýšila o 3,6 % na 244,9 mil. Eur. Po zohľadnení sezónnych vplyvov bola o 0,9 % vyššia ako v januári 2015.

Produkcia realizovaná stavebnými firmami v tuzemsku vo februári 2015 oproti februáru 2014 vzrástla o 4 % na 230 mil. Eur. Jej podiel na celkovej stavebnej produkcii sa zvýšil o 0,4 p. b. na 93,9 %. Vývoj tuzemskej produkcie ovplyvnil rast stavebných prác na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií o 1,8 % a na opravách a údržbe o 10,8 %. V štruktúre tuzemskej produkcie nová výstavba vrátane modernizácií a rekonštrukcií tvorila 69 % (o 1,3 p. b. menej ako vo februári 2014). Podiel prác na opravách a údržbe vzrástol na 29,7 %. Z hľadiska výrobného zamerania vzrástol objem prác na inžinierskych stavbách o 34,1 %, na budovách klesol o 3,3 %. V rámci tuzemska tvorili práce na budovách 74,7 %, inžinierske stavby sa podieľali 25,3 %.

Produkcia realizovaná stavebnými firmami v zahraničí medziročne klesla o 2,5 %. Jej podiel na celkovom objeme produkcie tvoril 6,1 %.

Od začiatku roka dosiahla stavebná produkcia objem 465 mil. Eur a medziročne sa zvýšila o 2 %. Produkcia realizovaná v tuzemsku vzrástla o 2,6 % na 439,8 mil. Eur. Objem prác na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií sa zvýšil o 1,5 % na 306,6 mil. Eur. Stavebné práce na opravách a údržbe boli vyššie o 5,2 % a dosiahli 127,7 mil. Eur. Produkcia v zahraničí klesla o 6,6 %. V štruktúre tuzemskej produkcie klesol podiel novej výstavby, modernizácií a rekonštrukcií o 0,6 p. b. na 69,7 %, podiel prác na opravách a údržbe sa zvýšil o 0,5 p. b. na 29 %.

 Poznámka: predbežné výsledky; stavebná produkcia zahŕňa objem prác vykonaných vlastnými zamestnancami, vrátane odhadu produkcie za živnostníkov a stavebné závody nestavebných podnikov; absolútne údaje sú v bežných cenách, indexy sú počítané zo stálych cien (priemerné ceny roku 2010). Počet pracovných dní bol v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2014 vo februári zhodný a od začiatku roka nižší o 1 deň.
p. b.  percentuálny bod

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 1. 2021

USD 1,206 0,006
CZK 26,185 0,022
GBP 0,891 0,001
HUF 360,390 0,400
CAD 1,541 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS