ČLÁNOK
Štatistický úrad buduje register, ktorý výrazne odbremení podnikateľov
2. februára 2014

Štatistický úrad SR začína budovať Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov (RPO), ktorý zlúči doterajšie existujúce registre štátnej správy. Inštitúcie verejnej správy už nebudú vyžadovať od podnikateľov jednotlivé dokumenty, ale získajú ich priamo z nového registra. Súčasné registre fungujú na rôznych platformách a nie sú vzájomne kompatibilné.

„V praxi to bude znamenať výrazné odbremenenie podnikateľov a právnických osôb. Do ich života prinesie zásadu – jedenkrát a dosť,“ uviedla predsedníčka Štatistického úradu SR Ľudmila Benkovičová. Údaje o právnickej osobe alebo podnikateľovi sa do systému vložia pri vstupe do registra. Podnikatelia ani ostatné právnické subjekty už nebudú potom musieť dopĺňať údaje z iných referenčných registrov.

V súčasnosti sú často podnikatelia nútení plniť úlohu sprostredkovateľa pri komunikácii medzi jednotlivými orgánmi štátnej a verejnej správy – z jednej inštitúcie prenášajú dokumenty do ďalšej. Zavedením RPO, ktoré je naplánované na IV. štvrťrok 2015, sa to zmení.

Môžeme teda hovoriť o vytvorení univerzálneho registra právnických osôb a podnikateľov, ktorý bude zaznamenávať všetky zmeny a podnikateľské subjekty už nebudú musieť pri kontakte s verejnou správou neustále dokladovať potrebné údaje a dokumenty,“ vysvetlil generálny riaditeľ sekcie informatiky Štatistického úradu SR Štefan Tóth. Pozitívnu skúsenosť s obdobným registrom už majú napríklad v Českej republike, ale i v iných krajinách EÚ.

RPO vzniká v súlade s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy a je súčasťou e-governmentu. Jeho vybudovanie je hradené z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti. Partnermi projektu sú Ministerstvo spravodlivosti SR a Ministerstvo vnútra SR. Štatistický úrad SR uzatvoril dodávateľskú zmluvu na projekt a jeho podporu počas piatich rokov vo výške 10 648 783 eur bez DPH 2.1.2014 s dodávateľským konzorciom ANEXT, a.s. a MICROCOMP – Computersystém, s.r.o. ako víťazom verejnej súťaže.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS