ČLÁNOK
Správa o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a transparentnosti (jún 2013)
28. júna 2013

Minister financií musel parlamentu písomne zdôvodniť výšku dlhu a navrhnúť opatrenia na jeho zníženie. Navrhované opatrenia na zníženie dlhu boli málo špecifikované, preto nie je možné posúdiť, či dôjde k zníženiu dlhu.

Rada považuje schválenie efektívne fungujúcich výdavkových limitov (vrátane korekčných mechanizmov) za dôležitý krok pre naplnenie strednodobých rozpočtových cieľov. Legislatívny rámec pre výpočet výdavkových limitov zatiaľ ešte nebol predstavený.

Rada hodnotí pozitívne pokrok, ktorý sa dosiahol v oblasti zverejňovania informácií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Vzhľadom na prvý rok platnosti ústavného zákona je pochopiteľné, že existuje priestor na kvalitatívne zlepšenie prezentácie požadovaných informácií. Tak v rozpočte ako aj v súhrnnej výročnej správe je potrebné v detailnejšej štruktúre informovať o konsolidovanej bilancii verejnej správy, prehľadnou formou informovať o jednorazových vplyvoch a zlepšiť informovanosť o hospodárení podnikov s majetkovou účasťou štátu a FNM. Negatívne však treba hodnotiť nedodržanie termínu zverejnenia júnovej daňovej prognózy, čím bol porušený čl. 9, odsek (3) zákona.

čítaj ďalej

 

Správa o plnení pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a transparentnosti
Dáta k publikácii data


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS