ČLÁNOK
Správa o dlhodobej udržateľnosti verejných financií
30. apríla 2015

Hlavnou príčinou je zhoršenie štartovacej pozície z dôvodu medziročného zvýšenia deficitu verejných financií aj po očistení o dočasné vplyvy. Dlhodobé projekcie príjmov a výdavkov citlivých na demografické zmeny sa medziročne významne nemenili. Uvoľnenie fiškálnej politiky zhoršilo hodnotu ukazovateľa dlhodobej udržateľnosti v minulom roku na 2,4 % z HDP oproti 1,9 % z HDP v roku 2013. Zmena ukazovateľa už berie do úvahy zmeny v daniach účinné od roku 2015, bez ktorých by bolo zhoršenie výraznejšie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 1. 2021

USD 1,216 0,006
CZK 26,094 0,031
GBP 0,886 0,001
HUF 357,380 0,000
CAD 1,535 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS