ČLÁNOK
Správa o dlhodobej udržateľnosti verejných financií
30. apríla 2015

Hlavnou príčinou je zhoršenie štartovacej pozície z dôvodu medziročného zvýšenia deficitu verejných financií aj po očistení o dočasné vplyvy. Dlhodobé projekcie príjmov a výdavkov citlivých na demografické zmeny sa medziročne významne nemenili. Uvoľnenie fiškálnej politiky zhoršilo hodnotu ukazovateľa dlhodobej udržateľnosti v minulom roku na 2,4 % z HDP oproti 1,9 % z HDP v roku 2013. Zmena ukazovateľa už berie do úvahy zmeny v daniach účinné od roku 2015, bez ktorých by bolo zhoršenie výraznejšie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS