ČLÁNOK
Správa o deficite a dlhu predložená Slovenskou republikou Európskej komisii
21. októbra 2014

Správa zostavená Slovenskou republikou k 1. októbru kalendárneho roka.

Údaje o deficite a dlhu za sektor verejnej správy sú zostavené na základe účtovných výkazov, dodatočných podkladov a informácií za subjekty klasifikované v sektore verejnej správy.

Údaje za sektor verejnej správy boli zostavené v súlade s metodikou Európskeho systému národných a regionálnych účtov (ESNÚ 2010), ostatnými metodickými pokynmi a odporúčaniami Eurostatu relevantnými pre vyčíslenie deficitu a dlhu za sektor verejnej správy.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 9. 2020

USD 1,167 0,004
CZK 27,133 0,026
GBP 0,905 0,008
HUF 364,120 0,960
CAD 1,562 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS