ČLÁNOK
Spoločnosti IBM a Siebel Systems budú spoločne ponúkať integrované priemyselné riešenia založené na WebSphere
19. februára 2003

Spoločnosti IBM Corp. a Siebel Systems, Inc. oznámili zásadné rozšírenie svojho dlhodobého spojenectva pri poskytovaní novej generácie integrovaných priemyselných riešení založených na otvorených odvetvových štandardoch.

Klienti budú môcť tvoriť podnikové hodnoty rýchlejšie a efektívnejšie vďaka využívaniu kombinácie silných stránok špičkového softvéru CRM od Siebel Systems a softvérovej platformy IBM WebSphere, ktorá umožňuje integráciu podľa otvorených štandardov. Táto kombinácia poskytuje výkon a flexibilitu na rýchle integrovanie podnikových procesov bežiacich na spoločne vyvinutých priemyselných riešeniach. Tieto riešenia pomôžu podnikom lepšie sa prispôsobiť dynamickým podmienkam trhu.

Riešenia vychádzajú z rozsiahlych skúseností a obsahujú overené aplikácie CRM, technológie na báze štandardov, zaujímavé služby a najlepšie postupy, čím pomáhajú najväčším organizáciám na svete zvyšovať kvalitu styku so zákazníkmi pri nižších nákladoch a jednoduchšej správe.

„V spoločnosti ATB Financial sa snažíme personalizovať každý kontakt so zákazníkmi vo všetkých kanáloch,“ vyhlásil viceprezident pre podnikové služby a prevádzku spoločnosti ATB Financial Ken Casey. Spoločnosť má 450 000 klientov. „Vďaka kombinácii podnikových procesov a funkcií Siebel, ktoré sú orientované na zákazníka, a výkonu a škálovateľnosti IBM WebSphere dokážeme skutočne ponúkať produkty a služby, zodpovedajúce konkrétnym potrebám zákazníkov a umožňujúce práve tú špičkovú úroveň zákazníckych služieb, akú naši klienti už tradične očakávajú.“

„Rozhodli sme sa pre spoluprácu so spoločnosťami IBM a Siebel, pretože majú technológie, referencie, víziu a trhový náskok. Tieto vlastnosti potrebujeme na podporu jednotného, celopodnikového zdroja zákazníckych informácií,“ dopĺňa Thomas Welke, viceprezident pre starostlivosť o zákazníkov Whirlpool Corporation.

IBM a Siebel Systems rozširujú úspešnú globálnu strategickú alianciu, ktorá má viac než 1000 spoločných zákazníkov, okrem iných Bank of America, Caterpillar alebo Telstra. Spoločnosti tiež výrazne zvyšujú svoje investície do spoločného vývoja a využívania platformy IBM WebSphere. Rozšírená aliancia bude pokrývať spoločný predaj, marketing a služby pre zákazníkov z odvetví finančných služieb, telekomunikácií, automobilového priemyslu, elektrotechniky a technológií, hoteliérstva, biológie, spotrebných produktov, maloobchodu a štátnych orgánov.

„Vnímame toto rozšírené partnerstvo ako jedinečnú možnosť na pokrytie stúpajúceho dopytu zákazníkov po špecifických odvetvových riešeniach, ktoré znižujú celkové náklady na IT a zároveň celé riešenie sprehľadňujú,“ dodáva Thomas M. Siebel, prezident a výkonný riaditeľ spoločnosti Siebel Systems, Inc. „Vďaka uplatňovaniu najlepších postupov a odvetvových znalostí v aplikáciách Siebel eBusiness a zároveň preverených funkcií platformy IBM WebSphere dokážu Siebel Systems a IBM spoločne poskytnúť zákazníkom doteraz nedosiahnutú škálovateľnosť, spoľahlivosť a dostupnosť. Dokážu tak splniť požiadavky aj najrozsiahlejších projektov veľkých svetových spoločností.“

Prvý viceprezident a riaditeľ skupiny IBM Software Steve Mills uvádza, „Ide o významný pokrok v našom partnerstve. Dokazuje odhodlanie firmy Siebel Systems presadzovať otvorené štandardy J2EE a Web Services. Na základe tohto predpokladu bola zvolená otvorená softvérová platforma WebSphere. Postupujeme stále bližšie k e-biznisu typu on demand a užšia integrácia aplikácií Siebel eBusiness s odvetvovými skúsenosťami, hardvérom, softvérom a službami IBM prinesie zákazníkom silné riešenia podnikovej integrácie, ktoré podstatne znižujú náklady a riziko, skracujú čas nasadenia, aj návratnosti investície.“

Komplexný spoločný vývoj

Rozšírené spojenectvo sa bude zameriavať na štyri oblasti:

o Spoločne využiť platformu IBM WebSphere a v súlade s rozhodnutím firmy Siebel Systems podporovať otvorené štandardy a znižovať tak celkové náklady na strane zákazníkov. Aplikácie Siebel eBusiness budú natívne podporovať J2EE a Web Services prostredníctvom aplikačného servera IBM WebSphere a portálového servera WebSphere. Produkt Siebel Tools bude zaradený do vývojového prostredia IBM WebSphere Studio a bude umožňovať rýchlejšie a efektívnejšie prispôsobenie aplikácií potrebám zákazníka. Tímy odborníkov Siebel Systems a IBM budú spoločne dôkladne preverovať výkon, spoľahlivosť a disponibilitu aplikácií Siebel eBusiness na platforme IBM WebSphere. Spolupráca je dôkazom skutočného odhodlania Siebel Systems uplatňovať otvorené štandardy ako napríklad J2EE alebo Web Services.

o Rýchla a efektívna integrácia podnikových procesov prostredníctvom kombinácie štandardizovaných produktov – univerzálnej aplikačnej siete (UAN) a IBM WebSphere Business Integration Servera, ktoré umožňujú organizáciám prepájať aplikácie CRM s ostatnými podnikovými aplikáciami a dosahovať tak úsporu nákladov, zjednodušenie a úsporu času pri nasadzovaním podnikových procesov na viacerých aplikáciách. IBM a Siebel Systems budú poskytovať zákazníkom metodiku na báze uzavretej slučky, pomocou ktorej bude možné plánovať celopodnikové integračné projekty podporené jednotným prostredím na návrh a správu štandardizovaných podnikových procesov.

o Vyššia produktivita podniku vďaka užšej integrácii medzi aplikáciami Siebel eBusiness a technológiami IBM Lotus na messaging, správu kalendárov, pokročilú spoluprácu a eLearning. Kombinované riešenie umožní používateľom využívať cenné dáta uložené v rôznych systémoch a aplikáciách. Cieľom je skvalitniť proces rozhodovania. Prostredníctvom lepšej integrácie spoločnosti zbližujú kritické podnikové informácie a procesy so známymi nástrojmi. Toto spojenie vedie k efektívnejšiemu procesu rozhodovania a lepšej spolupráci.

o Zabezpečovanie vyššej disponibility, spoľahlivosti a škálovateľnosti optimalizáciou aplikácií Siebel eBusiness pre softvér Tivoli na správu systémov a zabezpečenie, operačné systémy IBM (AIX) a eServery IBM (zSeries), ako aj softvér IBM DB2 Universal Database software.

„Klienti, ktorí potrebujú detailný prístup k procesom a informáciám vyžadovaný odvetvovými riešeniami CRM očakávajú, že dodávatelia budú podporovať široké spektrum prostredí – služieb, procesov, nástrojov a aplikácií, ktoré obvykle neponúka komplexne ani jeden dodávateľ. Vyžaduje to využívanie softvérových aplikačných balíkov, ako aj špecializovaných komponentov a dokonca aj webových služieb takým spôsobom, aby sa znížili celkové náklady,“ hovorí Jeff Comport viceprezident spoločnosti Gartner pre výskum. „Pre softvérové firmy je výhrou podiel na dosiaľ neotvorenom trhu zákazníckych softvérových riešení CRM s celkovou hodnotou 21 mld. USD. Takéto riešenia možno vytvoriť spojením softvérového balíka, platformy a služieb do nákladovo výhodného a efektívneho riešenia.“

Nová prepážková aplikácia od firmy Siebel je založená na IBM WebSphere

Spoločnosti IBM a Siebel Systems spolu predstavujú nové pobočkové prepážkové riešenie pre spotrebiteľské banky. Ide o prvé riešenie využívajúce skúsenosti divízie IBM Business Consulting Services v odvetví bankovníctva, a funkcie špecifických odvetvových aplikácií CRM od firmy Siebel, ako aj platformy IBM WebSphere. Z pohľadu finančných inštitúcií je sieť pobočiek pre kontakt s obyvateľstvom najdrahším kanálom. Pobočkový pokladník IBM-Siebel spája vyspelé funkcie CRM aplikácií Siebel eBusiness Applications s vysokým výkonom, škálovateľnosťou a možnosťami integrácie IBM WebSphere. Toto spojené riešenie využíva bankové komponenty IBM Bank Teller Components pre WebSphere Studio a umožňuje spotrebiteľským bankám vymeniť klasické „kamenné“ pobočky za finančné centrá zamerané na zákazníka, ktoré navyše vyžadujú nižšie náklady.

„Iniciatíva na transformáciu pobočiek od firiem IBM a Siebel na nás zapôsobila,“ hovorí Ray Holtshausen, riaditeľ skupiny IT juhoafrickej Standard Bank. „Špecifické CRM funkcie softvéru Siebel Systems v spojení s IBM Professional Services a WebSphere sú prísľubom vyrovnanej kvality služieb vo všetkých pobočkových kanáloch, vrátane bankomatov, samoobslužného centra, kiosku a pokladne.“

Minulosť spojenectva

Táto správa má korene v trojročnom strategickom spojenectve. V roku 1999 spoločnosti IBM a Siebel Systems oznámili spoločný predaj CRM aplikácií Siebel a ponuku „štandardizovanej“ integrácie medzi databázou IBM DB2 UDB a aplikáciami Siebel. Firmy sa dohodli na spoločnej distribučnej stratégii, ktorej súčasťou je celosvetová propagácia kombinovaných aplikácií a služieb, zameranie na klientelu v oblasti financií, poistenia, telekomunikácií a spotrebných produktov. Divízia IBM Global Services navyše vytvorila v rámci svojho oddelenia CRM tím vyškolený na CRM aplikácie Siebel, ktorý poskytuje konfiguráciu, integráciu, školenie a zákaznícku podporu k produktom Siebel.

O spoločnosti Siebel Systems

Siebel Systems, Inc. je popredným dodávateľom aplikácií pre eBusiness, ktoré umožňujú podnikom predávať a propagovať produkty a služby, ako aj kontaktovať sa so zákazníkmi prostredníctvom rôznych kanálov a podnikových činností. Siebel Systems má viac než 3 500 zamestnancov na celom svete a poskytuje organizáciám overený súbor odvetvových „najlepších postupov“ (best practices), aplikácií CRM a podnikových procesov. Tieto prvky umožňujú podnikom neustále zvyšovať spokojnosť zákazníkov a budovať profitabilnejšie vzťahy s klientmi. Odbytové a servisné centrá spoločnosti Siebel Systems sa nachádzajú vo viac než 28 krajinách.

O spoločnosti IBM

IBM je najväčšia spoločnosť v oblasti informačných technológií a poskytovateľ IT služieb na svete. IBM a jej partneri poskytujú klientom komplexné portfólio produktov vyspelej informatiky, od hardvéru a softvéru cez služby a komplexné aplikačné riešenia po outsourcingové projekty a školiace strediská. Informácie možno získať na adrese www.ibm.com .

Spoloční zákazníci IBM a Siebel

Spoločnosti Siebel Systems a IBM poskytujú riešenia spĺňajúce potreby najväčších svetových firiem v mnohých odvetviach:

o Siebel Automotive (automobilový priemysel) a Siebel Industrial Applications (priemyselné aplikácie) pre výrobcov, dovozcov, distribútorov a predajcov. Vybraní spoloční zákazníci: Caterpillar, General Motors, Renault, Dassault Aviation.

o Siebel Communications (telekomunikácie) pre operátorov miestnych, diaľkových, širokopásmových, káblových, satelitných, bezdrôtových, internetových služieb a obsahu. Vybraní spoloční zákazníci: Telstra, Deutsche Telekom, SBC, NTT, France Telecom, BT, Cable & Wireless UK.

o Siebel Energy (energetika) pre elektrárenské spoločnosti a poskytovateľov energetických služieb, ropné a plynárenské spoločnosti a chemické fabriky. Vybraní spoloční zákazníci: nPower, Gas Natural, Iberdrola, Endesa, National Power plc.

o Siebel Finance (finančný sektor) pre spotrebiteľské a podnikové banky a poisťovne: AXA, ABN AMRO, Dresdner Bank, ING, Société Générale, Bank of America.

o Siebel Life Sciences (biotechnológie) a Siebel Healthcare (zdravotníctvo) pre farmaceutické, biotechnologické, zdravotnícke produkty, klinický výskum a ostatné zdravotnícke spoločnosti. Vybraní spoloční zákazníci: Blue Cross/Blue Shield, Novartis, Aventis.

o Siebel Public Sector (verejná správa) pre miestne, regionálne a národné verejné orgány, neziskové organizácie a školstvo. Vybraní spoloční zákazníci: Pošty USA, Námorníctvo USA, Rada štátu New York pre hospodársky rozvoj.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS