ČLÁNOK
Spolocnosti Damovo a Nortel Networks ohlásili vznik partnerstva
2. apríla 2003

Spolocnost Nortel Networks [NYSE/TSX: NT], popredný dodávatel technológií a inovátor v transformácii podnikových sietí, a spolocnost Damovo, poskytujúca globálne služby v oblasti prenosu hlasu, dát a mobility, ohlásili, že ich spolocná dohoda uzavretá na obdobie troch rokov nadobudla formálnu platnost.

Dohoda umožní spolocnosti Damovo poskytovat produktové portfólio Nortel Networks v oblasti prenosu hlasu a dát pri poskytovaní konvergentných riešení pre zákazníkov. Umožní im tak sústredit svoju pozornost na jadro svojho biznisu a investovat do technológií, ktoré im garantujú najväcšiu návratnost investícií.

„Damovo a Nortel Networks pochopili konkurencnú výhodu vzájomnej spolupráce a, samozrejme, z toho vyplývajúce výhody pre zákazníka,“ povedal Pearse Flynn, CEO spolocnosti Damovo. „Partnerstvo s Nortel Networks nám umožnuje okamžite splnit požiadavky našich zákazníkov na efektívnu komunikáciu a byt pripravený na poskytovanie konvergencných riešení aj do budúcnosti. Postavenie firmy Nortel Networks v oblasti prenosu hlasu a dát znamená pre nás ideálneho partnera, ktorý nám umožní splnit požiadavky zákazníkov v medzinárodnom meradle.“

Steve Pusey, prezident spolocnosti Nortel Networks, o dohode povedal: „Postavenie Nortel Networks v oblasti IP telefónie, hlasových aplikácií a dát doplna Damovo ako špecialistu v poskytovaní globálnych riešení v oblasti konzultácií, implementácie návrhov a riadenia. Zároven sa zlepší a upevní pozícia Nortel Networks na globálnom trhu.“

Damovo je globálnou spolocnostou, ktorá poskytuje služby v oblasti špickovej obchodnej komunikácie.

Nortel Networks je celosvetovým lídrom, ktorý sústreduje svoje aktivity na zabezpecenie komplexných komunikacných systémov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS