ČLÁNOK
SMS v pevnej sieti
27. februára 2003

Hlavný írsky telekomunikacný operátor eircom využil riešenie spolocnosti LogicaCMG na to, aby rozšíril ponuku služieb o SMS. Od tohto kroku ocakáva eircom získanie významného podielu na írskom trhu s SMS, ktorý predstavuje asi 170 miliónov eur (2,2 miliardy správ) rocne.

Telekomunikacná spolocnost bude teraz schopná sútažit s mobilnými operátormi a zároven cielene oslovit špecifické segmenty trhu, napríklad dôchodcov, teenagerov, príslušníkov etnických komunít a podnikovú sféru.

Prijímat textové správy môžu užívatelia vybavení špeciálnym aparátom (tí môžu SMS aj odosielat) alebo hlasovou schránkou, co predstavuje celkom asi pol milióna telefonických staníc. Tí, ktorých prístroj nemá displej, dostanú správu vo forme nahovoreného odkazu v hlasovej schránke.

LogicaCMG dodala eircomu riešenie založené na vlastnej technológii prenosu SMS v pevných sietach a systému TTS (Text to Speech) pre prevod textových správ do hovorenej reci. Riešenie bolo lokalizované tak, aby dokázalo správne „vyslovit“ írske mená a názvy.

Joe Collum, marketingový riaditel eircomu, povedal: „Z nášho prieskumu vyplynulo, že viac ako 50 percent správ je odoslaných z domu. U užívatelov vo veku 14 – 24 rokov toto císlo predstavuje dokonca 74 %. Verím, že zavedenie bezdrôtových aparátov eircom 4012 bude impulzom k tomu, aby ludia posielali SMS za rozumnú cenu zo svojich domácich telefónov. Myslím, že zákazníci ocenia další významný prvok, ochranu dôvernosti prenášaných správ, co je zaistené heslom.

Naše rozhodnutie spolupracovat so spolocnostou LogicaCMG bolo vzhladom na pocet a rozsah referencií úplne jednoznacné. Jej technológia fix-line SMS je najpokrocilejšia, akú sme doposial videli a ponúka spolahlivost a funkcnost, akú sme požadovali. Podstatné pre nás bolo aj to, že LogicaCMG je partnerom, ktorý je schopný nám pomôct maximalizovat výnosy z SMS, vybudovat nielen pozíciu na trhu ale aj lojalitu zákazníkov.“

Steven van Zanen, ktorý v spolocnosti LogicaCMG zodpovedá za marketingovú podporu systémov pre prenos správ, povedal: „Poskytovanie dátových služieb ako sú SMS, je prirodzený a logický spôsob, ako zvýšit používanie pevných liniek. Vstup eircomu na trh s dátovými službami mu umožní rýchlejší prístup k novým zdrojom výnosov. Vdaka tomu, že poznáme trh s prenosom správ skutocne dokonale, budeme schopní tento úspech ešte urýchlit. Tešíme sa, že služby eircomu nastavia latku pre všetkých svetových telekomunikacných operátorov poskytujúcich služby v pevnej sieti skutocne vysoko.“


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

5. 3. 2021

USD 1,194 0,010
CZK 26,303 0,095
GBP 0,863 0,000
HUF 366,290 1,760
CAD 1,516 0,005

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS