ČLÁNOK
Slovinské skúsenosti zo zavedenia eura
24. januára 2008

Slovinské skúsenosti zo zavedenia eura


 


Na euroseminári v Bratislave po prvý raz oficiálne predstavia  publikáciu Projekt zavedenia EURO v podnikoch s podtitulom Finančné, účtovné, daňové a informačné aspekty zavedenia ako výsledok skúsenosti riadenia EURO projektov v Slovinskej republike


 


 


Slovenská asociácia  podnikových finančníkov vydala publikáciu Projekt zavedenia EURO v podnikoch s podtitulom Finančné, účtovné, daňové a informačné aspekty zavedenia ako výsledok skúsenosti riadenia EURO projektov v Slovinskej republike


Jej autormi sú Jožko Peterlin, Tanja Urbanija, Alen Mitrovič. V monografii sa finančníci a účtovníci dozvedia všetko čo by mali vedieť pred prechodom zo slovenskej koruny na spoločnú menu Európskej únie.


 


Monografia je rozdelená na tri logicky na seba naviazané časti. Prvá kapitola je venovaná vzťahu medzi podnikateľským prostredím a eurom. Hovorí sa v nej najmä o finančných rizikách spojených so zavedením európskej meny a o kapitálovej primeranosti podnikov pri zavedení spoločnej meny. V druhej kapitole sa hovorí o skúsenostiach so zavedením eura v oblasti platobného styku, účtovníctva a daní. Autori vysvetľujú postup ako sa národná mena prepočítava na eurá a ako sa to premieta v rôznych segmentoch fungovania firmy – platobnom styku, účtovníctve, daniach. V poslednej kapitole sa čitatelia dozvedia ako sa robila informačná podpora zavedeniu eura v tých častiach podniku, ktoré zabezpečuje výpočtová technika a informačné technológie.


 


Výmena národnej meny v krajine je náročným projektom tak pre všetky štruktúry v krajine, ako aj pre organizácie, podniky a iné podnikateľské subjekty, v neposlednom rade aj pre samotných občanov. Príklad Slovinskej republiky ukázal, že možno na základe skúseností iných úspešne pripraviť a realizovať aj natoľko rozsiahly a náročný projekt. Dalo by sa dokonca povedať, že z makro úrovne bolo zavedenie novej meny realizované vzorovo, čo sa koniec koncov potvrdilo aj v praxi a každodennom živote všetkých obyvateľov.


Práve preto je v čase blížiaceho sa zavedenia eura na Slovensku publikácia zaujímavá pre kohokoľvek, nielen pre odborníkov, ale aj pre širokú verejnosť.


 


 


 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS