ČLÁNOK
Slovanet upevnuje pozíciu lídra
6. marca 2003

Slovanet, podla rebrícka Trend Top Telecom najväcší nezávislý poskytovatel internetových a komunikacných služieb na Slovensku, zaznamenal v roku 2002 tržby z predaja tovarov a vlastných výrobkov a služieb na úrovni 337,5 miliónov Sk, co predstavuje rocný rast o 69 miliónov Sk. Ukazovatele sú uvádzané súhrnne za spolocnosti Slovanet a ViaPVT, ktoré sa nachádzajú v poslednej fáze ich zlúcenia.

Slovanet zároven dosiahol kladný prevádzkový hospodársky výsledok pred zdanením a odpismi (EBITDA) v hodnote takmer 18 miliónov. EBITDA tak oproti predchádzajúcemu roku narástla o viac ako 100 %. Odpisy z investícií do nových technológií spôsobili, že spolocnost v minulom roku ešte nevykázala úctovný zisk. Vdaka týmto investíciám však spolocnost mohla rozšírit portfólio služieb s vyššou pridanou hodnotou a má zabezpecený dostatocný potenciál do budúcnosti. Slovanetu sa zároven v roku 2002 podarilo výrazne znížit podiel cudzích zdrojov na celkovom imaní na úroven 22 %.

Slovanet ako jedna z mála spolocností na stagnujúcom telekomunikacnom trhu dokázal udržat kladné hodnoty ekonomických ukazovatelov. Nárast podielu tržieb za služby s pridanou hodnotou je signálom, že v nasledujúcom roku spolocnost dosiahne pozitívne hospodárske výsledky vrátane kladného hospodárskeho výsledku.

Slovanet je jedným z najväcších poskytovatelov integrovaných komunikacných služieb pre firemný segment na Slovensku. Spolocnost poskytuje služby internetu, virtuálne privátne siete, hlasové služby a bezpecnostné riešenia menším a stredným podnikom, ako aj velkým slovenským organizáciám. V súcasnosti je Slovanet medzinárodným holdingom, medzi clenov ktorého patria okrem slovenského Slovanetu a ViaPVT aj spolocnost SkyNET, ktorá hrá významnú úlohu na trhu komunikacných a bezpecnostných služieb v Ceskej republike. Podiel Slovanetu na trhu podnikových infokomunikacných služieb Slovenska je viac ako 20 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 9. 2020

USD 1,165 0,005
CZK 27,015 0,050
GBP 0,912 0,007
HUF 364,450 0,560
CAD 1,560 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS