ČLÁNOK
Slovanet rastie a mení organizacnú štruktúru
19. marca 2003

Predstavenstvo spolocnosti Slovanet schválilo na svojom poslednom zasadnutí novú organizacnú štruktúru. Zmeny podmienil rast firmy a poctu zamestnancov, rovnako ako potreba presnejšie vymedzit kompetencie a vzájomné väzby vzhladom na prebiehajúcu fúziu.

Zmena organizacnej štruktúry by sa mala prejavit zvýšením celkovej výkonnosti spolocnosti prostredníctvom vyladenia vnútropodnikových procesov. „V novej organizacnej štruktúre sme len transparentnejšie definovali funkcie v rámci fúzovanej spolocnosti, v topmanažmente zostali tí istí ludia.“ hovorí Peter Koždon, ktorý je generálnym riaditelom Slovanetu od jeho vzniku v roku 1995. „Peter Mácaj, nový výkonný riaditel, predtým pôsobil na pozícii technického riaditela. V tejto funkcii ho nahradil jeho zástupca Peter Tomášek. Posty obchodného riaditela (Juraj Kovácik) a riaditela predaja (Ivan Kostelný) zostávajú bezo zmeny. Bývalý výkonný riaditel Viktor Ölschléger teraz pôsobí vo funkcii financného riaditela,“ popisuje situáciu P. Koždon.

Ústredie spolocnosti sa nachádza v Bratislave, regióny bude mat Slovanet pokryté siedmimi pobockami (vrátane samostatnej pobocky v Bratislave). Významnou zmenou je vznik nových oddelení, ako aj úplne novej pozície v topmanažmente – riaditela pre ludské zdroje. „Túto pozíciu považujem pre dalšie obdobie za strategickú. Vzdelaní a motivovaní ludia tvoria jadro úspechu každej spolocnosti. Preto v súcasnosti venujeme velkú pozornost aj internej komunikácii a systému toku informácií,“ doplna Peter Koždon.

Slovanet je jedným z najväcších poskytovatelov integrovaných komunikacných služieb pre firemný segment na Slovensku. Spolocnost poskytuje služby internetu, virtuálne privátne siete, hlasové služby a bezpecnostné riešenia menším a stredným podnikom, ako aj velkým slovenským organizáciám. V súcasnosti je Slovanet medzinárodným holdingom, medzi clenov ktorého patria okrem slovenského Slovanetu a ViaPVT aj spolocnost SkyNet, ktorá hrá významnú úlohu na trhu komunikacných a bezpecnostných služieb v Ceskej republike. Podiel Slovanetu na trhu podnikových infokomunikacných služieb Slovenska je viac ako 20 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 9. 2020

USD 1,169 0,005
CZK 26,965 0,042
GBP 0,919 0,001
HUF 365,010 2,960
CAD 1,559 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS