ČLÁNOK
Slovanet oznámil ukončenie fúzie s ViaPVT
7. februára 2003

Zlúčenie spoločností Slovanet a ViaPVT, tvoriacich slovenskú časť holandského SlovaNet Holding, B.V., prebehlo na základe rozhodnutia ich spoločného akcionára zo dňa 18.12.2002 a Zmluvy o zlúčení oboch spoločností schválenej toho istého dňa.

Pôvodná spoločnosť Slovanet, a.s., Trenčín bola rozhodnutím akcionára ku dňu 31.12.2002 zrušená bez likvidácie a zlúčená so spoločnosťou ViaPVT, a.s. Zároveň so zlúčením však bola ViaPVT, a.s. premenovaná na Slovanet, a.s. Výsledná spoločnosť má teda znaky oboch pôvodných – meno „pôvodného“ Slovanetu a všetky ostatné údaje spoločnosti ViaPVT. Vďaka takémuto riešeniu je prípad zaujímavý aj z právneho hľadiska – zlúčenie tohto typu nie je bežné, v SR ide o jeden z prvých prípadov.

„Právna účinnosť zlúčenia nastane až dňom jeho zápisu do obchodného registra, ktorý očakávame v priebehu marca. Vtedy pôvodná spoločnosť Slovanet, a.s., Trenčín zanikne bez likvidácie a jej imanie prejde na jej právneho nástupcu – „novú“ spoločnosť Slovanet, a.s. so sídlom v Bratislave. Slovanet, a.s., Bratislava zároveň preberie všetky záväzky a pohľadávky zlúčených firiem,“ vysvetľuje Peter Koždoň, generálny riaditeľ spoločnosti. Právne úkony oboch spoločností sú však už od 1. januára považované za úkony nástupníckej spoločnosti Slovanet, a.s., Bratislava.

Definitívne ukončenie zlučovania posilní stabilitu a pozíciu Slovanetu na trhu komunikačných služieb, a zároveň je podnetom pre ďalšie zvyšovanie kvality služieb a posilnenie spolupráce s obchodnými partnermi. Spojenými silami plánujú spoločnosti rozšíriť portfólio služieb v oblasti vysokorýchlostného prístupu na internet, dátovej bezpečnosti a hlasovej komunikácie a tým pokryť celé spektrum telekomunikačných služieb.

Slovanet je jedným z najväčších poskytovateľov integrovaných komunikačných služieb pre firemný segment. Spoločnosť poskytuje služby internetu, virtuálne privátne siete a bezpečnostné riešenia najmä menším a stredným podnikom, ako aj veľkým slovenským organizáciám.

V súčasnosti je Slovanet medzinárodným holdingom, ktorého členom okrem slovenského Slovanetu a ViaPVT je aj spoločnosť SkyNET, ktorá hrá významnú úlohu na trhu komunikačných a bezpečnostných služieb v Českej republike. Podiel Slovanetu na trhu podnikových infokomunikačných služieb Slovenska je viac ako 20%.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

5. 3. 2021

USD 1,194 0,010
CZK 26,303 0,095
GBP 0,863 0,000
HUF 366,290 1,760
CAD 1,516 0,005

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS