ČLÁNOK
Slovanet Holding už poskytuje internet cez ADSL
25. februára 2003

Ceská spolocnost SkyNet, súcast Slovanet Holdingu, minulý týžden úspešne ukoncila skúšobnú prevádzku a testovanie služieb ADSL. Následne zverejnila ponuku služieb a cenník pre koncových užívatelov. Od 21.2. SkyNet ponúka služby ADSL pre domácich užívatelov aj pre podnikatelský sektor, ktoré sa líšia rýchlostou pripojenia, technickými parametrami a cenou.

Na Slovensku zatial prebiehajú len technické testy technológie ADSL. Po týchto testoch Slovanet ocakáva, že Slovenské telekomunikácie ponúknu alternatívnym operátorom prijatelné obchodné podmienky na poskytovanie služieb ADSL. „Radi by sme co najskôr predložili slovenským zákazníkom ponuku služieb. Slovanet má však zatial možnost dokázat reálny záujem poskytovat internet technológiou ADSL iba v Ceskej republike,“ hovorí Peter Koždon, CEO Slovanet Holding B.V.

Slovenská republika týmto zostáva poslednou krajinou z budúcich clenov Európskej únie, kde užívatelia nemajú možnost pripojit sa do internetu pomocou vysokorýchlostnej technológie ADSL. „Zjednodušene povedané, slovenskí užívatelia najmä v domácnostiach sú nútení používat pomyselného „kona“ vo svete internetu, zatial co užívatelia v ostatných krajinách strednej a východnej Európy už jazdia na „autách“,“ upozornuje Peter Koždon. „Slovensko tak zaostáva za clenskými krajinami EÚ aj za všetkými kandidátskymi krajinami. Od minulého roka pritom surfujú cez ADSL už aj Bielorusi ci Rumuni.“

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) je technológia, ktorá poskytuje užívatelovi asymetrický dátový prístup, tzn., že v smere od poskytovatela služby k užívatelovi je prenosová rýchlost vyššia ako v smere od užívatela k poskytovatelovi služby. Jej výhodou oproti bežnému dial-upovému pripojeniu sú najmä vyššia prenosová rýchlost a možnost casovo neobmedzeného pripojenia (tzv. flatrate).

Slovanet je jedným z najväcších poskytovatelov integrovaných komunikacných služieb pre firemný segment na Slovensku. Spolocnost poskytuje služby internetu, virtuálne privátne siete, hlasové služby a bezpecnostné riešenia menším a stredným podnikom, ako aj velkým slovenským organizáciám. V súcasnosti je Slovanet medzinárodným holdingom, medzi clenov ktorého patria okrem slovenského Slovanetu a ViaPVT aj spolocnost SkyNET, ktorá hrá významnú úlohu na trhu komunikacných a bezpecnostných služieb v Ceskej republike. Podiel Slovanetu na trhu podnikových infokomunikacných služieb Slovenska je viac ako 20 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 3. 2021

USD 1,205 0,002
CZK 26,138 0,004
GBP 0,864 0,001
HUF 363,750 0,050
CAD 1,523 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS