ČLÁNOK
Situácia v celej sieti VÚB sa dostáva do normálnych kolají
28. februára 2003

Klienti VÚB si opät zacali otvárat bežné a termínované úcty a realizovat denné obchody. „Velmi si vážim pokoj rozhodnej väcšiny našich klientov, ktorí veria v silu a stabilitu banky, poskytujúcej stále kvalitnejšie služby,“ povedal Tomas Spurny, generálny riaditel a predseda Predstavenstva VÚB, a.s. Ako dalej dodal, „chcel by som pochválit a zároven podakovat všetkým zamestnancom našej banky, ktorí svojím obrovským nasadením prispeli k zvládnutiu celej situácie vo svojej lokalite. Potreby klientov boli vybavené a uspokojené. Potvrdilo sa nám, že VÚB je dobre zorganizovaná a dostatocne silná na to, aby rýchlo dokázala zvládnut i takéto necakané situácie.“

Oproti situácii zo vcerajška, kedy banka zaznamenala zvýšené výbery v oblastiach na severnom a východnom Slovensku, dnes poklesol dopyt po hotovosti v Sk a cudzích menách zo strany klientov až o 50 %. V pobockách bol zároven zaznamenaný nárast klientov najmä masového segmentu, ktorí si otvárali úcty a vypisovali žiadosti o zriadenie služieb elektronického bankovníctva, ci vydanie platobných kariet. Takisto nahlásené výbery klientov na dnešný den boli vo vela prípadoch zrušené, prípadne klienti požadovali vyplatenie len malej casti z nahláseného objemu penazí. Podnikatelská klientela a V.I.P. klienti banky, ktorých správanie bolo v uplynulých dnoch štandardné, pokracovali aj dnes v realizácii svojich obchodov.

Nepravdivé fámy o údajných problémoch banky sa zacali pred týždnom šírit medzi obyvatelmi Komárna a okolitých oblastí a zaciatkom tohto týždna sa presunula na horné Ponitrie a západné Slovensko. Po ostrom dementovaní nepravdivých informácií zo strany banky, zdôraznení príslušnosti k silnej medzinárodnej financnej skupine IntesaBci a prezentácii financných výsledkov VÚB za uplynulý rok, sa situácia na obchodných miestach banky zacala stabilizovat. V pondelok podala VÚB trestné oznámenie na neznámeho páchatela za šírenie nepravdivých informácií na Polícii SR a na Generálnej prokuratúre SR. K upokojeniu obyvatelstva svojimi vyhláseniami prispeli Národná banka Slovenska, Slovenská ratingová agentúra a stavovská organizácia Asociácia bánk SR. Takisto pomohla novinárska podpora zo strany celonárodných i regionálnych médií a ostatných odborných autorít v SR v oblasti bankovníctva.

CRA Rating Agency, a.s., (CRA) jediný afilacný partner Moody’s Investors Service v strednej Európe uvádza, že dlhodobý depozitný rating Všeobecnej úverovej banky, a.s., (VÚB) na úrovni A3, co zodpovedá najvyššiemu hodnoteniu, aké môže slovenský subjekt získat a krátkodobý rating, ktorý hovorí o silnej schopnosti banky splácat svoje krátkodobé záväzky na úrovni P-2. Agentúru SITA o tom informoval analytik CRA Pavel Rudiš.

Ako dalej uviedol, toto hodnotenie je založené hlavne na ocakávanej podpore zo strany majoritného vlastníka – bankovej skupiny IntesaBCI , ktorej dlhodobý rating je A1, krátkodobý rating P-1 a rating financnej sily banky je B-. IntesaBCI získala 94 % podiel vo VÚB v priebehu roku 2001 v rámci privatizácie štátneho podielu.

Podla CRA v súcasnosti hovorí v prospech VÚB predovšetkým podpora zo strany materskej spolocnosti, silná pozícia na domácom trhu, uspokojivá miera kapitalizácie, zahájenie realizácie programu reštrukturalizácie pobockovej siete ale aj transfer know-how od IntesaBCI a to hlavne v oblasti risk managementu a produktového portfólia.

V súvislosti s privatizáciou VÚB sa výrazne zlepšilo kapitálové vybavenie banky, ked na konsolidacné inštitúcie bola prevedená väcšina klasifikovaných úverov. CRA predpokladá, že nastolený trend rastu ziskovosti banky bude pokracovat aj v budúcnosti. Podla názoru CRA nie je financná pozícia VÚB v najbližšej budúcnosti nijako ohrozená.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

5. 3. 2021

USD 1,194 0,010
CZK 26,303 0,095
GBP 0,863 0,000
HUF 366,290 1,760
CAD 1,516 0,005

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS