ČLÁNOK
SAP certifikoval Deltu
18. februára 2003

Na stretnutí poradenských partnerov SAP Slovensko spoločnosť DELTA E.S. a.s. obdržala titul „Certifikovaný partner pre odvetvové riešenie mySAP Utilities pre rok 2003“. Uvedené ocenenie jej kvalifikácie získala po splnení všetkých podmienok stanovených spoločnosťou SAP Slovensko, s.r.o.

V oblasti mySAP Utilities sa DELTA E.S. zaoberá aj oblasťou správy energetických dát – Energy Data Management (EDM). Týmto krokom sa spoločnosť pripravuje poskytovať služby zákazníkom v rámci práve liberalizovaného trhu s elektrickou energiou.

Spoločnosť DELTA E.S. a.s. pôsobí na trhu informačných technológií od roku 1990. V minulom období sa etablovala ako firma realizujúca komplexné riešenia predovšetkým ekonomických informačných systémov. Zásadnými zmenami sa však prispôsobuje novým myšlienkam v oblasti odvetvových riešení a riešení na zákazku. Svojou prácou a riešeniami sa snaží u zákazníka o pochopenie informačných technológií, preukázanie efektívnosti a nevyhnutnosti ich využívania konkurenčnom prostredí.

Reálnym potvrdením uvedených zmien je aj ocenenie, ktoré spoločnosť DELTA E.S. a.s. získala ako jediný partner.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

5. 3. 2021

USD 1,194 0,010
CZK 26,303 0,095
GBP 0,863 0,000
HUF 366,290 1,760
CAD 1,516 0,005

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS