ČLÁNOK
Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESNÚ 95 v 2. štvrťroku 2014
14. augusta 2014

Po očistení výsledkov o sezónne vplyvy sa HDP zvýšil oproti 2. štvrťroku 2013 o 2,4 % a oproti 1. štvrťroku 2014 o 0,6 %. 2)

V bežných cenách sa v 2. štvrťroku 2014 vytvoril HDP v objeme 18 374,1 mil. Eur, čo predstavuje nárast o 1,9 % oproti rovnakému štvrťroku predchádzajúceho roka.

Celková zamestnanosť v referenčnom období dosiahla 2 218,6 tis. osôb. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2013 vzrástla o 1,4 %. Po očistení o sezónne vplyvy sa celková zamestnanosť zvýšila oproti 2. štvrťroku 2013 o 1,4 % a oproti 1. štvrťroku 2014 o 0,5 %.

Rýchly odhad hrubého domáceho produktu a zamestnanosti bude na základe ďalších dostupných štatistických a administratívnych údajov spresnený, doplnený o štruktúry jednotlivých ukazovateľov a publikovaný v Štatistickej správe o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 2. štvrťroku 2014. Spresnené výsledky budú zverejnené 3. septembra 2014 o 9,00 h na internetovej stránke úradu (www.statistics.sk).

Poznámka: rýchly odhad je zostavený podľa metodiky ESNÚ 95 na základe prvých spracovaní výsledkov za ekonomiku spolu; celková zamestnanosť (podľa ESNÚ 95) je vyjadrená počtom zamestnaných osôb (zamestnanci a samozamestnávatelia)
1) stále ceny sú vypočítané reťazením objemov k referenčnému roku 2005
2) sezónne očistené výsledky sa spresňujú každý štvrťrok v celom časovom rade

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS