ČLÁNOK
Prvá penzijná ponúka novú službu
30. mája 2002

Správcovská spoločnosť PRVÁ PENZIJNÁ pre svojich klientov – podielnikov spravovaných podielových fondov – od 4. apríla 2002 sprístupnila prostredníctvom svojej internetovej stránky www.penzijna.sk novú, nadštandardnú službu s názvom „Karta podielnika“. Táto bezplatná služba umožňuje klientom priebežne a ONLINE si kontrolovať stav svojej investície do jednotlivých podielových fondov priamo na web stránke spoločnosti. V karte podielnika je možné prezrieť si okrem osobných údajov aj aktuálny stav o počte zakúpených podielových listov, ich aktuálnu cenu, výšku záväzkov a pohľadávok podielnika voči spoločnosti najmä z titulu nedoplatkov a preplatkov za nákup podielových listov, ako aj z titulu neprevzatých výnosov alebo inak nevyplatených výnosov.

Túto službu zaviedla a využíva PRVÁ PENZIJNÁ ako prvá spomedzi všetkých správcovských spoločností na Slovensku. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov klientov je zabezpečená všetkými dostupnými metódami a prostriedkami. Okrem uvedeného je táto služba aktivovaná na základe osobitného vyžiadania dotknutého klienta.

Ihneď od okamihu sprístupnenia „Karty podielnika“ zaznamenala spoločnosť PRVÁ PENZIJNÁ mimoriadne veľký záujem o získavanie informácií takouto formou. Počet podielnikov využívajúcich túto službu neustále rastie a 28. mája 2002 presiahol hranicu 6000 prihlásených osôb, čo je vo väčšine prípadov vyšší počet, ako počet klientov využívajúcich internet banking.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 11. 2020

USD 1,187 0,004
CZK 26,258 0,053
GBP 0,890 0,001
HUF 361,350 1,140
CAD 1,550 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS