ČLÁNOK
Priemyselná produkcia vo februári 2015
10. apríla 2015

Vývoj ovplyvnil rast v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 5,1 %, v priemyselnej výrobe o 3 %, v ťažbe a dobývaní o 1,8 %.

Zvýšenie celkovej produkcie priemyslu ovplyvnil rast najmä vo výrobe potravín, nápojov a tabakových výrobkov o 22,9 %, výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 7,3 %, výrobe dopravných prostriedkov o 1,2 %, ostatnej výrobe, oprave a inštalácii strojov a zariadení o 6,3 % a vo výrobe strojov a zariadení inde neklasifikovaných o 2,8 %. Objem produkcie sa znížil hlavne vo výrobe výrobkov  gumy, plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov o 1,4 %, výrobe drevených a papierových výrobkov, tlači o 1,1 % a vo výrobe textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 1,5 %.

Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa zvýšila výroba predmetov krátkodobej spotreby o 12,5 %, výroba predmetov dlhodobej spotreby o 8,1 %, produkcia súvisiaca s energetikou o 3,2 %, produkcia pre medzispotrebu o 3,1 % a produkcia investičných prostriedkov o 1,2 %.

Po zohľadnení sezónnych vplyvov priemyselná produkcia vo februári 2015 oproti januáru 2015 vzrástla o 0,5 %.

priemere za dva mesiace vzrástol IPP medziročne o 2,7 %, v tom v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 7,6 %, v ťažbe a dobývaní o 3,1 % a v priemyselnej výrobe o 1,9 %.

Celkový rast produkcie súvisel so zvýšením hlavne vo výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 6 %, výrobe potravín, nápojov a tabakových výrobkov o 12,7 %, výrobe elektrických zariadení o 8 %, ostatnej výrobe, oprave a inštalácií strojov a zariadení o 9,4 % a vo výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 8,2 %. Produkcia klesla najmä vo výrobe dopravných prostriedkov o 1,7 %, výrobe výrobkov z gumy, plastu a ostatných nekovových minerálnych  výrobkov o 1,1 % a vo výrobe drevených a papierových výrobkov, tlači o 1,2 %.

Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa zvýšila výroba predmetov krátkodobej spotreby o 7,5 %, produkcia súvisiaca s energetikou o 6,8 %, výroba predmetov dlhodobej spotreby o 6,4 % a výroba pre medzispotrebu o 3,5 %. Znížila sa len produkcia investičných prostriedkov o 0,7 %.

 Poznámka: predbežné výsledky; index priemyselnej produkcie vyjadruje zmenu objemu produkcie v naturálnom vyjadrení. Údaje sú očistené o vplyv počtu pracovných dní programom DEMETRA a pri spracovaní každého mesiaca sa spätne upravujú od začiatku časového radu. Počet pracovných dní bol v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2014 vo februári zhodný a od začiatku roka nižší o 1 deň.

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

26. 1. 2021

USD 1,214 0,001
CZK 26,080 0,000
GBP 0,887 0,001
HUF 358,610 1,280
CAD 1,544 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS