ČLÁNOK


,

Prekoná deficit zahraničného obchodu za minulý rok magických 100 mld Sk?
30. januára 2002

Viac menej informatívny charakter bude mať dnešné zverejnenie dát o zahraničnom obchode, ktoré vynesie verdikt pri stávkach o to, či prekoná minuloročný deficit obchodnej bilancie magických 100 mld Sk alebo nie.

Kumulatívny schodok za jedenásť mesiacov roku 2001 predstavuje deficit 87,6 mld Sk. Otázkou teda je, či dosiahne rozdiel medzi nominálnym vývozom a dovozom 12,5 mld Sk a viac.

Pri skúmaní trendov v decembri sme sa, okrem sezónnosti, zamerali aj na kurzový vývoj koruny a cenový vývoj hlavných položiek vývozu a dovozu (keďže na nominálnu veľkosť exportu aj importu vplýva kurz slovenskej koruny voči euru, resp. doláru a tiež vývoj cien komodít na svetových trhoch).

Na stranu dovozu vplýval stabilný kurz koruny voči doláru (v novembri 48,44 Sk za dolár a v decembri 48,30 Sk za dolár) a stabilnými cenami ropy a fosílnych palív vôbec, najnižšími za viac ako dva roky dozadu. Rast dovozných cien bol teda tlmený oboma hlavnými faktormi, naviac ceny ostatných dovozných artiklov boli zväčša ovplyvňované nastúpenou recesiou v USA a v Eurozóne. Rast dovozných cien bol v decembri dokonca pomalší ako rast vývozných cien, čo zhrnuté indikuje menšie tlaky na prehlbovanie mesačného schodku obchodnej bilancie.

Vývozné ceny boli ovplyvnené slabšou korunou o cca 0,7% oproti priemernému kurzu v novembri (v novembri 43,08 Sk za euro, v decembri 43,37 Sk za euro). Slovenský export z takmer 40% tvoria autá z Volkswagenu a oceľ z U.S.Steel. Nízke objemy vyvezených áut trvajú už od leta 2001, čo súvisí s nábehom na nový výrobný program a vývoz ocele bol zasiahnutý klesajúcimi cenami ako reakciou na recesiu v odvetví.

Sezónna, pod vplyvom sviatkov, je charakteristická ani nie tak vyššími dovozmi ako výpadkami vo vývoze, čo súvisí s nižším počtom skutočne odpracovaných dní a vyšším čerpaním dovoleniek. Sezónna však vplýva na vyšší dopyt po pohonných látkach s tlakmi na mierne vyšší dovoz fosílnych palív.

Predpokladáme, že decembrový schodok dosiahne 11,8 mld Sk a celoročný deficit sa tak dostane na 99,4 mld Sk (10,3% HDP).

Autor je analytikom P67 value, člena skupiny Penta Holding


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 6. 2021

USD 1,190 0,004
CZK 25,519 0,009
GBP 0,858 0,003
HUF 355,410 1,110
CAD 1,472 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS