ČLÁNOK
Predaje a výkonnosti Sporofondov dosiahli v roku 2002 úspech
27. januára 2003

Vstup nových spoločností na trh kolektívneho investovania, znižovanie sadzieb, výhody investovania do podielových fondov a v najmä dosiahnuté výkonnosti podielových fondov ukázali správnu cestu kolektívneho investovania na Slovensku. V roku 2002 dosiahli správcovské spoločnosti čisté predaje v objeme takmer 7,5 mld. Sk. Najväčšou mierou sa na daných predajoch podieľal Asset Management Slovenskej sporiteľne (AM SLSP) s 2,5 mld. Sk, čo predstavuje 33,68 % podiel na všetkých čistých predajoch v minulom roku. Správcovská spoločnosť sa tak dostala na druhé miesto podľa výšky čistej hodnoty aktív (NAV) slovenských správcovských spoločností. „Aj keď výsledky, ktoré priniesli peňažný a dlhopisový fond boli mimoriadne pozitívne, v septembri sme sa rozhodli ponúknuť našim klientom možnosť investovať aj do fondov s dlhodobejším investičným horizontom. Dva zmiešané fondy, ktoré sme nazvali konzervatívny a progresívny obsahujú investície do akcií obchodovaných na vyspelých trhoch,“ povedal RNDr. Roman Vlček, predseda predstavenstva Asset Management SLSP.

V oboch fondoch bolo ku koncu roka 2002 zainvestovaných 443 mil. Sk. „Uvedená stratégia by mala pre klientov zabezpečiť zaujímavý dodatkový výnos pri zachovaní konzervatívneho charakteru investície. O tom, že ponuka klientov zaujala, nás presvedčil ich výrazný záujem investovať najmä do konzervatívneho zmiešaného fondu, doplnil R. Vlček. K 31.12.2002 spravoval Asset Management Slovenskej sporiteľne čisté aktíva v objeme 2,7 mld. Sk. „V nasledujúcom roku sa chceme zamerať predovšetkým na ďalšie skvalitňovanie našich služieb. Budeme pozorne sledovať situáciu na kapitálových trhoch ako aj na našom trhu kolektívneho investovania, čo budú pre nás určujúce faktory pre uvedenie nových produktov,“ uviedol predseda predstavenstva AM SLSP.

V rámci portfólia fondov bol najpredávanejším fondom SPORO Korunový peňažný fond, ktorý sa k ultimu októbra stal najväčším otvoreným podielovým fondom na Slovensku. SPORO Korunový peňažný fond k 31.12.2002 zhodnotil investíciu podielnikom za 1 rok o 7,79 % p.a. a za 6 mesiacov o 4,79 % absolútne, čo predstavuje najlepšie výkonnosti spomedzi peňažných fondov. Nadpriemerné zhodnotenie v rámci dlhopisových fondov dosiahol aj SPORO Korunový dlhopisový fond, ktorý k 31.12.2002 zhodnotil za 1 rok o 12,60 % p.a. a za 6 mesiacov o 9,91 absolútne.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS