ČLÁNOK
Potenciál slovenskej ekonomiky
12. marca 2014

Odhady rastového potenciálu ekonomiky sú bežnou súčasťou menových aj fiškálnych analýz. Charakter hospodárskej politiky totiž závisí od toho, či sme v expanzii alebo recesii. Okrem toho tak domáce ako aj európske fiškálne pravidlá sa snažia vyčísliť „skutočný“ stav verejných financií, t.j. deficit očisťujú o jednorazové a dočasné opatrenia a o vplyv hospodárskeho cyklu aby získali tzv. štrukturálne saldo. Ekonomické cykly totiž vplývajú na saldo verejných financií aj bez dočinenia vlády. V dobrých časoch sú dane vyššie a výdavky na nezamestnanosť nižšie a v zlých časoch je to naopak. Inak povedané, konjunktúra opticky znižuje deficit, kým recesia ho zvyšuje. Tieto vplyvy však nie je jednoduché vypočítať, nakoľko produkčná medzera (fáza ekonomického cyklu) je nemerateľná veličina. Jej vyčíslenie závisí od zvoleného modelu, vstupných dát a niekedy aj od intuície ekonóma. Nedávno publikovaná štúdia RRZ mala za cieľ pozrieť sa bližšie na metódy odhadu potenciálneho produktu v Slovenských podmienkach a pomocou spriemerovania navrhnúť robustnejší výsledok pre tvorcov hospodárskej politiky. V najbližšej dobe bude prezentovaná aj „sesterská“ štúdia, ktorá tieto poznatky využíva na odhad výšky štrukturálneho deficitu na Slovensku.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS