ČLÁNOK
Pokoj DDP eviduje už vyše 100 000 klientov
16. marca 2003

Dôvera v spolocnost POKOJ Doplnková dôchodková poistovna rastie. Prejavilo sa to nielen stúpajúcim záujmom ludí o tento druh poistenia, ale najmä nárastom uzavretých zamestnávatelských zmlúv. Celkový pocet poistencov POKOJ DDP dosiahol v súcasnosti 100 347 klientov, co predstavuje nárast o viac ako 20 tisíc poistencov od zaciatku roku 2003. Pocet zamestnávatelských zmlúv vzrástol na 3 314 a pocet potenciálnych poistencov len v tomto roku z 315-tisíc až na 341-tisíc.

POKOJ DDP predpokladá, že do konca roku 2003 dosiahne pocet jej poistencov cca 120-tisíc a aktíva poistencov presiahnu 2 miliardy korún. POKOJ DDP vypláca 255 pravidelných dôchodkov a okrem toho priznala a vyplatila približne 2 633 poistencom jednorazové dávky. Celkovo bolo poistencom vyplatených viac ako 35 mil. Sk na dávkach doplnkového dôchodkového poistenia.

Od roku 2000, kedy sa Tatra banka stala strategickým partnerom a depozitárom poistovne, Pokoj DDP zaznamenala viac ako desatnásobný nárast klientov. Pokoj DDP je prvou doplnkovou dôchodkovou poistovnou, ktorej poistenci majú k dispozícii siet 95 pobociek Tatra banky po celom Slovensku.

Pokoj DDP je clenom Tatra banka Group a v súcasnosti je to jediná doplnková dôchodková poistovna, za ktorou stojí silná banka. Depozitárom a správcom financných prostriedkov Pokoj DDP je Tatra banka, to znamená, že o každú korunu na úcte poistencov sa stará Tatra banka. Administrátorom poistovne je Tatra Group Finance, 100-percentná dcérska spolocnost Tatra banky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS