ČLÁNOK
Podnikateľská aliancia Slovenska chce prispieť k prosperite krajiny
16. novembra 2001

Úvodným stretnutím rozbehla v Bratislave činnosť Podnikateľská aliancia Slovenska – stála konferencia CPHR o zlepšovaní podnikateľského prostredia (PAS).

PAS chce aktívne prispieť ku skvalitňovaniu podnikateľského prostredia na Slovensku. Jej zámerom je dosiahnuť porovnateľnú úroveň pravidiel a vzťahov, aká je bežná vo vyspelých štátoch sveta. Iba vhodné prostredie motivujúce podnikateľov dokáže zabezpečiť rast ekonomiky a zvyšovať kvalitu života obyvateľov Slovenska.

Aliancia sa na jednej strane bude usilovať o zlepšovanie právnych predpisov, zvyšovanie efektívnosti riadenia štátnych inštitúcií a uplatňovanie modernej hospodárskej politiky, na druhej strane bude podporovať udomácnenie etiky, korektnosti a otvorenosti v podnikaní. Nebude sledovať záujmy jednotlivých členov, ale za navrhovanými systémovými zmenami bude hľadať prínos pre celú spoločnosť.

PAS je ojedinelý projekt, v ktorom spojili sily zástupcovia podnikateľskej sféry a tretieho sektora – Centra pre hospodársky rozvoj (CPHR) a Stredoeurópskeho inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy INEKO. Na úvodnom stretnutí, kde sa stretli členovia Programovej rady, prvej komory PAS, bolo schválené smerovanie, vnútorné predpisy a aktivity aliancie. Za prezidenta PAS bol zvolený Ivan Štefanec. Výkonným riaditeľom PAS sa stal projektový manažér INEKO Jozef Hajko.

PAS stojí na piatich pilieroch – na etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti. Prihlásenie sa k týmto pilierom bude základnou podmienkou prijatia uchádzača do Grémia PAS, do druhej komory aliancie. Zámerom je, aby PAS čo najširšie reprezentovala podnikateľský stav. Preto ponuka na členstvo v Grémiu PAS platí pre všetky podnikateľské subjekty a fyzické osoby, ktorým ide o skvalitnenie formálnych a neformálnych pravidiel podnikania na Slovensku.

Medzi prvé aktivity aliancie budú patriť pravidelné monitorovanie a hodnotenie úrovne kvality podnikania prostredníctvom Indexu podnikateľského prostredia PAS, zapojenie sa do procesu pripomienkovania legislatívnych návrhov a realizácia projektov, ktoré by prispeli k systémovému zlepšovaniu podnikateľského prostredia v SR.

Pri realizácii aktivít chce PAS postupovať spoločne s inými organizáciami pôsobiacimi na Slovensku. Nebude sa vyhýbať spolupráci s vládnymi inštitúciami, najmä v oblasti tvorby legislatívy ovplyvňujúcej podnikateľské prostredie. Vždy si však bude strážiť svoju nezávislosť od politických strán. Aliancia hodlá na Slovensku pôsobiť dlhodobo. Bude mať formu stálej konferencie a na realizáciu aktivít bude využívať kapacity združených subjektov.

Členovia Programovej rady pre zlepšovanie podnikateľského prostredia Podnikateľskej aliancie Slovenska – stálej konferencie CPHR o zlepšovaní podnikateľského prostredia
Rudolf Autner, predseda predstavenstva, Slovenská ratingová agentúra, a.s., Piešťany
Martin Ciran, generálny riaditeľ, Whirlpool Slovakia, s.r.o., Bratislava
Zoltán Demján, generálny riaditeľ, Holcim (Slovensko), a.s., Rohožník
Peter Kollárik, generálny riaditeľ, Siemens, s.r.o., Bratislava
Ivan Košalko, generálny riaditeľ, Ceram Čab, a.s.
Zdenko Kováč, riaditeľ divízie ekonomických činností, Všeobecná sociálna poisťovňa Tatry, a.s., Bratislava
Daniel Krchňavý, finančný riaditeľ, Hoechst-Biotika, s.r.o., Martin
Pavol Lančarič, generálny riaditeľ, Globtel, a.s., Bratislava
Miroslav Lednár, riaditeľ zastúpenia pre SR, Merck Sharp & Dohme Idea, Inc.
Ľuboš Lopatka, generálny riaditeľ, Kappa, a.s., Štúrovo
Ladislav Mikuš, prezident, Slovenské telekomunikácie, a.s., Bratislava
Pavol Múdry, generálny riaditeľ, SITA, Slovenská tlačová agentúra, Bratislava
Michal Németh, country manager, Wyeth Whitehall Export, Bratislava
Anna Pilková, námestníčka generálneho riaditeľa, Poľnobanka, a.s., Bratislava
Dušan Richtárik, predseda dozornej rady, Datalan, a.s., Bratislava
Ivan Štefanec, generálny riaditeľ, Coca-Cola Beverages, s.r.o., Bratislava
Štefan Tesák, generálny riaditeľ, Slovalco, a.s., Žiar nad Hronom
Igor Thám, člen predstavenstva, Citibank (Slovakia), a.s., Bratislava
Jozef Valach, finančný riaditeľ, Ecco Slovakia, a.s., Martin
Stanislav Vanek, expert pre reguláciu telekomunikácií, EuroTel Bratislava, a.s. (v poverení generálneho riaditeľa)
Jozef Hajko, člen, Výkonná rada Podnikateľskej aliancie Slovenska
Eugen Jurzyca, člen, Výkonná rada Podnikateľskej aliancie Slovenska
Milan Kisztner, člen, Výkonná rada Podnikateľskej aliancie Slovenska


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 7. 2024

USD 1,085 0,000
CZK 25,389 0,036
GBP 0,843 0,003
HUF 393,330 0,050
CAD 1,502 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS