ČLÁNOK
Penta Group sa otvoreným listom obracia na predsedu SMK Bélu Bugára
11. februára 2002

V súvislosti s medializovanými udalosťami, spojenými s prebiehajúcim výberovým konaním, organizovaným FNM SR, na predaj akcií spoločnosti Slovenské lodenice Komárno, a.s. Bratislava (SLKB) a akcií spoločnosti SLK Stroje a mechanizmy, a.s. Komárno (SLK SAM), sa spoločnosť Penta Group obrátila na predsedu Strany maďarskej koalície Bélu Bugára otvoreným listom.

V liste, ktorý podpísal člen predstavenstva Penta Group, a.s., Jozef Špirko sa okrem iného píše: „Medializáciu priebehu výberového konania, ktorú Penta Group vyvolala prostredníctvom zverejnenia inzerátov v dennej tlači, ste vo svojich vystúpeniach pre médiá označili za priamy útok na Stranu maďarskej koalície (SMK) a šírenie nepravdivých informácií so zámerom poškodiť dobré meno strany. Zároveň ste deklarovali, že očistu SMK ste pripravení dosiahnuť aj súdnou cestou.

Zastávame názor, že výberová komisia Fondu národného majetku SR (FNM) pre vyhodnotenie predmetného výberového konania, v jej súčasnom zložení nie je dostatočne dôveryhodná a nezávislá. Sme presvedčení, že výberová komisia pri svojom rozhodovaní nepostupovala s odbornou starostlivosťou, ale len na základe politického rozhodnutia vybrala ako víťaza spoločnosť Equinox, za ktorou stoja súčasní predstavitelia SLKB nominovaní SMK, uvádza sa ďalej v liste.

Verejne ste deklarovali, že chcete očistiť SMK od podozrení z politického lobbyingu pri predaji SLKB a SAM. Vašu iniciatívu vítame a žiadame, aby ste sa osobne angažovali za zverejnenie ponúk, ktoré do predmetného výberového konania predložili maďarská spoločnosť Equinox a holandská spoločnosť Oost-Europa Participaties (OEP) spolu so svojim strategickým partnerom Penta Group. Nakoľko sa jedná o majetok štátu a teda všetkých jeho občanov, nevidíme dôvod, prečo by FNM nemohol zverejniť predložené ponuky. Verejné porovnanie oboch ponúk je základným predpokladom ich transparentného a objektívneho vyhodnotenia.

Ak sa preukáže, že je ponuka OEP horšia ako ponuka Equinoxu, sme pripravení ospravedlniť sa SMK verejne, prostredníctvom médií.

V prípade, že sa preukáže, že ponuka Equinoxu bola horšia a výberová komisia ju napriek tomu doporučila ako víťaznú, očakávame, že vyvodíte príslušné dôsledky a očistíte dobré meno SMK tým, že bezodkladne odvoláte zástupcov SMK pani Zuzanu Némethovú a Karola Dudáša z funkcií členov výkonného výboru FNM SR.

V závere listu Jozef špirko uvádza, že snahou Penta Group je dosiahnuť objektívne rozhodnutie FNM vo výberovom konaní na predaj SLKB a SLK SAM.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS