ČLÁNOK
Peniaze robia peniaze a nerobia to sami od seba
17. októbra 2001

O inteligencii sa vedú spory zrejme odvtedy, ako ľudia zistili, že ju majú. A začali ju merať. Neskôr sa vedci pokúsili vymyslieť umelú inteligenciu. Zostrojili počítače, roboty, záhadné a komplikované mašiny, ktoré sa „tvárili“, že rozmýšľajú, rozhodujú…napokon sa ukázalo, že aj ten najdokonalejší stroj dokáže len to, čo mu človek odovzdá, naprogramuje.

Investičná a rozvojová banka, a.s., v Bratislave nedávno obohatila svoju ponuku o nový produkt. Názov IQ konto sa nesnaží predstierať, že v banke naučia peniaze rozmýšľať. Iba potvrdili, že peniaze robia peniaze a že to nerobia sami od seba. Trochu zjednodušene sa dá povedať, že v Investičnej a rozvojovej banke učia peniaze kamarátiť sa s rozumom a skúsenosťou. Inteligentných ľudí je na Slovensku veľa. Predstava, že všetci sa vyznajú vo všetkom je márna. Kto už by čakal od lekára, že dokáže naprojektovať dom? IQ konto produktom, ktorý presviedča, že o peniaze sa dokáže postarať ten, kto sa v nich vyzná. Investičná a rozvojová banka teda ponúka inteligentné riešenie pre inteligentných ľudí.

IQ konto sa skladá z dvoch vzájomne prepojených aktívnych účtov – Rozvoj alebo Biznis konta a investičného účtu. Rozvoj/Biznis konto slúži na uskutočňovanie obchodných operácií a investičný účet výhodne zhodnocuje voľné finančné prostriedky, ktoré nepotrebujete mať okamžite k dispozícii. V praxi to znamená, že peniaze, o ktorých klient vie, že ich momentálne nepotrebuje, odchádzajú pracovať – teda zarábať. To je nielen príjemné, ale aj užitočné. A nemusí ísť o horibilné sumy. Aj pri peniazoch platí, že lepší vrabec v hrsti ako holub na streche.

Zriadenie IQ konta nie je zložité. Stačí v Investičnej a rozvojovej banke uzatvoriť Zmluvu o IQ konte, v ktorej sa stanoví suma, ktorú klient chce mať k dispozícii na Rozvoj/Biznis konte. Voľné finančné prostriedky nad stanovenú sumu sa budú denne automaticky prevádzať na investičný účet. Okrem istoty, že banka zaplatí napríklad trvalé príkazy, teda napríklad nájomné alebo lízingovú splátku vytvára tento produkt aj možnosť tzv. blokácie. To znamená, že na účte ostane akási rezerva pre nepredvídané príležitosti.

Na investičný účet banka prevedie finančné prostriedky z Rozvoj/Biznis konta len ak presiahnu stanovenú sumu, ktorá bude zvýšená o sumu prípadného obmedzenia (napr. sumu blokácie). Na investičnom účte sa peniaze zhodnocujú výhodnými úrokovými sadzbami.

Inteligentný človek sa môže zapochybovať. Čo ak sa stane, že má výdavky, na ktoré nestačia peniaze uložené na Rozvoj/Biznis konte? Odpoveď je veľmi jednoduchá. Ak finančné prostriedky Rozvoj/Biznis konta klesnú pod stanovenú sumu, banka ich automaticky doplní z investičného účtu.

Výhody IQ konta

· riadi likviditu

· lepšie zhodnocuje finančné prostriedky

· denne kontroluje finančné prostriedky

· riadi zhodnocovanie finančných prostriedkov za klienta a zároveň zabezpečuje dostatok prostriedkov na financovanie bežných potrieb

· poskytuje možnosť využitia povoleného debetu

Starostlivosť o vlastné peniaze nie je prejavom plytkosti, ale naopak zodpovednosti. Investičná a rozvojová banka ponúka produkt, ktorý pomáha najmä ľuďom, ktorí takú zodpovednosť cítia, nemajú však dosť skúseností a najmä času na to, aby sa o svoje peniaze aktívne starali. Banky sú pre ľudí, pravda musia ich nájsť. Investičná a rozvojová banka urobila IQ kontom krok ku klientom.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 2. 2024

USD 1,081 0,001
CZK 25,380 0,049
GBP 0,856 0,000
HUF 387,980 0,300
CAD 1,462 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS