ČLÁNOK
OECD – Odhady vývoja ekonomiky SLOVINSKA
14. apríla 1998

Slovinská ekonomika by sa mala vyznačovať relatívnou stabilitou, pričom rast HDP, nezamestnanosť, inflácia a bilancia na bežnom účte by mali ostať bez otrasov. Rast HDP v Slovinsku sa v tomto roku očakáva na úrovni 3,5 % po minuloročnom raste o 3,2 %. Inflácia by mala spomaliť na 8,0 % z minuloročných 9,4 %, pričom nezamestnanosť by mala ostať na stabilných 7 %. OECD v správe uviedla, že v oblasti reštrukturalizácie a privatizácie bánk a veľkých podnikov je potrebné vykonať oveľa ráznejšie opatrenia s cieľom zabezpečiť priaznivý vývoj mikroekonomických údajov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

7. 5. 2021

USD 1,206 0,000
CZK 25,682 0,165
GBP 0,868 0,001
HUF 358,010 0,170
CAD 1,469 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS